Ierīce nav noteikta

Ja ierīču noteikšanai izmantojat ekrānu [Select Printer] (Atlasīt printeri) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automātiska meklēšana (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri), noteiktās ierīces tiek parādītas sarakstā noteikšanas secībā. Parasti ierīces meklēšanas process ilgst aptuveni 10 sekundes.
Ja mobilās ierīces termināļa Wi-Fi iestatījumos ievada nederīga DNS servera IP adresi, resursdatora nosaukuma iegūšanas procesā iestājas taimauts, tāpēc ierīces meklēšanas process var ilgt kādu laiku.
Ja pēc meklēšanas procesa pabeigšanas ierīce netiek noteikta, to var noteikt, atkārtoti izpildot meklēšanas procesu. Ja mērķa ierīce joprojām netiek noteikta pēc atkārtotas meklēšanas, pārbaudiet tālāk norādīto.
PIEZĪME
Ja ierīce netiek noteikta arī pēc tam, kad esat pārliecinājies par tālāk norādīto, restartējiet mobilās ierīces termināli. Ierīce var tikt noteikta.
Ja ierīce joprojām netiek noteikta, sazinieties ar tīkla administratoru par tīkla vidi.
Atbalstītās ierīces
Vai izmantotā ierīce atbalsta lietojumprogrammu Canon PRINT Business?
Pārbaudiet atbalstīto ierīču sarakstu Canon PRINT Business atbalsta lapā.
Tīkla vide (ja ierīces nosaukumu nosaka ar DNS serveri)
Vai ierīces IP adrese ir pareizi reģistrēta DNS servera nosaukuma pazīšanas tabulā (parasta/apgriezta pazīšana)?
Ja maināt nosaukuma pazīšanas tabulas saturu, var paiet kāds laiks, līdz izmaiņas būs redzamas mobilās ierīces terminālī. Ja tā notiek, restartējiet termināli vai pārtrauciet un no jauna izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
Meklēšanas veids
Vai varat noteikt ierīci, izmantojot [Select Printer] (Atlasīt printeri) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuāla meklēšana (Wi-Fi))?
Atkarībā no tīkla vides, ar kuru mobilās ierīces terminālim ir izveidots savienojums, ierīce var netikt noteikta ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automātiska meklēšana (Wi-Fi)). Ja tā notiek, jāveic manuāla meklēšana.
Vai ierīci varat noteikt, kad ierīces meklējat manuāli, ievadot FQDN (formāts, kas ietver resursdatora nosaukumu, apakšdomēna nosaukumu un domēna nosaukumu)?
<FQDN Ievades piemērs>
Ja resursdatora nosaukums ir “device01”, apakšdomēna nosaukums ir “aaa”, un domēna nosaukums ir “bbb.com”.
device01.aaa.bbb.com
Mobilās ierīces termināļa tīkla iestatījumi
Vai opcija [Settings] (Iestatījumi) > [Wi-Fi] ir iespējota jūsu mobilās ierīces terminālī?
Vai HTTP starpniekserveris ir iestatīts jūsu mobilās ierīces terminālī?
Ja izmantojat HTTP starpniekserveri, iestatiet starpniekserveri šīs lietojumprogrammas sadaļā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [Proxy Settings] (Starpniekservera iestatījumi).
Ja neizmantojat HTTP starpniekserveri, mainiet mobilās ierīces termināļa Wi-Fi iestatījumus uz iestatījumiem, kuros netiek izmantots starpniekserveris, vai norādiet ierīces IP adresi vai DNS nosaukumu (FQDN) kā resursdatoru, kas neizmanto starpniekserveri. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar tīkla administratoru.
Vai ir iespējota tehnoloģija Bluetooth?
Ja izmantojat tehnoloģiju Bluetooth ierīču meklēšanai, iespējojiet Bluetooth mobilajā terminālī.
Ņemiet vērā arī tālāk norādīto.
Vai termināli turat horizontāli?
Vai Bluetooth sensors nav aizklāts?*
* Bluetooth sensora atrašanās vieta dažādiem termināļiem ir atšķirīga. Iespējams, varēsit izveidot savienojumu, ja mainīsit termināļa turēšanas veidu.
PIEZĪME
Ja nevarat izveidot savienojumu, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, tomēr iepriekš minētās problēmas neeksistē, iespējams, varēsit izveidot savienojumu, to darot atkārtoti ierīces priekšā.
Ja ierīces sadaļā [Management Settings] (Pārvaldības iestatījumi) > [Data Management] (Datu pārvaldība) esat izpildījis darbību [Initialize All Data/Settings] (Inicializēt visus datus/iestatījumus), mobilās ierīces termināļa iestatījumu sarakstā ar ierīcēm, kas savienotas ar Bluetooth starpniecību, izdzēsiet inicializēto ierīci un reģistrējiet to vēlreiz (savienojiet pārī) šajā lietojumprogrammā.
Šīs lietojumprogrammas tīkla iestatījumi
Vai SNMP kopienas nosaukums, kas iestatīts sadaļā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [SNMP Community Name] (SNMP kopienas nosaukums), atbilst ierīces iestatījumam?
Ierīces tīkla iestatījumi
Vai iestatījums SNMPv1 ir statusā [On] (Ieslēgt)?
Vai vārtejas adrese ir pareizi iestatīta?
Vai apakštīkla maska ir pareizi iestatīta?