Nevar skenēt

Ja nevarat skenēt, pārbaudiet tālāk minēto.
Vai ierīcē iestatītais faila nosaukums ir viena baita burti/cipari?
Ja skenējat no imageRUNNER ADVANCE ierīces, izmantojot funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana), un ierīcē esat iestatījis faila nosaukumu, kas ietver divu baitu rakstzīmes, diakritiskās zīmes, piemēram, umlautus un/vai garumzīmes, vai dažus noteiktus simbolus, datus šajā lietojumprogrammā nevar pareizi saņemt un ierīcē tiek parādīts pārraides kļūmes kļūdas ziņojums.
Kad ierīcē norādāt faila nosaukumu, ievadiet faila nosaukumu ar viena baita burtciparu rakstzīmēm vai viena baita simboliem (ASCII rakstzīmes).
Vai ierīces tīkla iestatījumi ir pareizi?
Ja ierīcē imageRUNNER ADVANCE sadaļā [Preferences] > [Network] (Tīkls) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP iestatījumi) > [Proxy Settings] (Starpniekservera iestatījumi) ir iestatīts statuss [On] (Ieslēgt), skenēšana var nenotikt pareizi. Tādā gadījumā mainiet statusu uz [Off] (Izslēgts) un skenējiet vēlreiz.