Programos naudojimas nuskaitytų duomenų siuntimui iš įrenginio

Naudodamiesi šia programa, galite vykdyti nuskaitymą įrenginiu, keisti nuskaitymo parametrus ir siųsti nuskaitytus duomenis.
Nuskaitytų duomenų siuntimo el. paštu arba sau pačiam mygtukai užregistruojami pagal numatytąją tvarką, tačiau jūs taip pat galite užregistruoti tinkinamus parametrus.
Priskirdami dažnai naudojamus parametrus ir paskirties vietas registruojamiems mygtukams, galite vykdyti užregistruotus veiksmus tiesiog bakstelėję mygtuką.

Išankstinės sąlygos

Naudojamame įrenginyje darbus galima atlikti pasitelkiant mobiliuosius terminalus
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įgalintumėte parametrą įrenginio valdymo skydelyje.
Įjunkite [Management Settings] (Valdymo parametrai) > [License/Other] (Licencija / kita) skiltyje (Settings/Registration) → nustatykite [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Atļaut darbus izpildīt no mobilās ierīces) į [On] (Įjungta).
[Log in as Guest user] (Prisijunkite kaip svečias) išjungta [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją)
[App Settings] (Programos parametrai) > [Send To] (Siųsti kam) nustatyta (jei siųsite nuskaitytus duomenis sau)
PASTABA
Jei įrenginio naudotojo tapatybės patvirtinimas įjungtas ir [Display When Function Is Selected] (Rādīt, kad funkcija ir atlasīta) nustatyta [Login Screen Display Settings] (Pieteikšanās ekrāna displeja iestatījumi), prieš atliekant veiksmą bus rodomas kuris nors iš toliau nurodytų ekranų.
„Main Menu“ / „Home“
Mobile Portal
Jei programinės įrangos klaviatūra rodoma klaviatūros autentifikavimo ekrane, prieš atlikdami veiksmą programinės įrangos klaviatūrą užverkite.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Parodomas [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) rodinys.
2.Pasirinkite naudojamą įrenginį.
3.Bakstelėkite [Other Functions] (Kitos funkcijos) „Canon PRINT Business“ pradžios ekrane.
4.Bakstelėkite [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu).
Kai siunčiate nuskaitytus duomenis el. paštu
5.Ekrane [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu) bakstelėkite [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu).
6.Įveskite paskirties adresą, temos pavadinimą ir tekstą.
Galite bakstelėti [+], kad atidarytumėte mobiliojo terminalo adresų knygą ir nurodytumėte paskirties vietą.
Tam, kad pakeistumėte nuskaitymo parametrus, bakstelėkite [Detailed Settings] (Detalizēti iestatījumi).
7.Padėkite originalus ant įrenginio ir bakstelėkite [Start] (Sākt).
Jei padėsite originalus bakstelėję [Start] (Sākt), užduotis gali būti atšaukta.
8.Patvirtinkite paskirties vietą ekrane ir bakstelėkite [OK] (Gerai).
Jei rodomas ekranas [Enter PIN Code] (Ievadīt PIN kodu), įveskite įrenginio ekrane nurodytą keturių skaitmenų PIN kodą.
PASTABA
Gali būti, kad programa negalės pasiekti paskirties vietų – tai priklauso nuo naudojamos adresų knygos programos. Tokiu atveju naudokite kitą adresų knygos programą.
Kai siunčiate nuskaitytus duomenis sau
5.Ekrane [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu) bakstelėkite [Scan and Send to Myself] (Noskenēt un nosūtīt sev).
6.Įveskite temos pavadinimą ir tekstą.
Paskirties vietą galite keisti [App Settings] (Programos parametrai) > [Send To] (Siųsti kam).
Tam, kad pakeistumėte nuskaitymo parametrus, bakstelėkite [Detailed Settings] (Detalizēti iestatījumi).
7.Padėkite originalus ant įrenginio ir bakstelėkite [Start] (Sākt).
Jei padėsite originalus bakstelėję [Start] (Sākt), užduotis gali būti atšaukta.
8.Patvirtinkite paskirties vietą ekrane ir bakstelėkite [OK] (Gerai).
Jei rodomas ekranas [Enter PIN Code] (Ievadīt PIN kodu), įveskite įrenginio ekrane nurodytą keturių skaitmenų PIN kodą.
Kai registruojate naują mygtuką
5.Ekrane [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu) bakstelėkite [Add Button] (Pievienošanas poga).
6.Nurodę parametrus, kuriuos norite priskirti registruojamam mygtukui, paskirties el. pašto adresą ir mygtuko pavadinimą, bakstelėkite [Store] (Išsaugojimas).

Rezultatas

Nuskaityti duomenys siunčiami į nurodytą paskirties vietą.
Užregistravus naują mygtuką, jis įtraukiamas į ekraną [Scan and Send by E-Mail] (Skenēt un nosūtīt pa e-pastu).
PASTABA
Tam, kad pakeistumėte užregistruoto mygtuko parametrus, mygtuko dešinėje pusėje bakstelėkite [].
Tam, kad rūšiuotumėte mygtukus arba panaikintumėte mygtuką, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite piktogramą Edit.
Jei rodomas pranešimas „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, prieš atlikdami veiksmą prisijunkite prie įrenginio arba pakeiskite įrenginio vaizdinio pranešimo parametrus.
Jei rodomas pranešimas „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, patikrinkite įrenginio parametrus [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) ir pakeiskite visus parametrus, kurie nesuderinami su programoje nurodytais parametrais.

Susijusios temos