Paskirties adreso, kurį galima naudoti su funkcija [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas), siuntimas į įrenginį

Į įrenginį galite nusiųsti mobiliojo terminalo adresų knygoje saugomą paskirties adresą. Nusiųstą paskirties adresą galima nurodyti kaip paskirties vietą naudojant įrenginio funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas). Taip pat programoje galima įvesti temos pavadinimą, tekstą ir failo pavadinimą ir nusiųsti juos į įrenginį. Rinkdamiesi įrenginį, į kurį norite išsiųsti, galite naudoti NFC, „Bluetooth“ arba QR kodą.

Išankstinės sąlygos

Nustatytas [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją). (Kai įrenginyje nustatyta vartotojo tapatybės nustatymo funkcija)

Procedūros

Nurodykite paskirties vietą mobiliuoju terminalu

1.Pradžios ekrane bakstelėkite [Other Functions] (Kitos funkcijos) > [Provide Address] (Adreso pateikimas).
2.Įveskite paskirties adresą / CC laukelį / temos pavadinimą / failo pavadinimą / tekstą.

Pasirinkite įrenginį ir nusiųskite paskirties adresą

Renkantis įrenginį NFC palietimu
Veiksmai įrenginyje
3.Valdymo skydelyje paspauskite [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) ar [Scan] (Skenavimas) > [E-Mail] (El. Paštas).
Veiksmai mobiliajame terminale
4.Pasirodžius rodiniui [Provide Address] (Adreso pateikimas), palieskite mobiliuoju terminalu ant įrenginio esančią NFC žymę.
Paskirties adresas nusiunčiamas į paliestą įrenginį.
Renkantis įrenginį su „Bluetooth“
Veiksmai mobiliajame terminale
3.Bakstelėkite [Next] (Kitas) ekrane [Provide Address] (Adreso pateikimas).
4.Ekrane [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai) pasirinkite naudojamą įrenginį.
Paskirties adresas nusiunčiamas į paliestą įrenginį.
Jei įrenginys nerandamas
Prieikite prie vietos, kurioje matomas įrenginys, ir bakstelėkite [Search] (Ieškoti). Įrenginys „Bluetooth“ ryšiu yra aptinkamas apie 2 m/80 inches atstumu.
Jei rodomas ekranas [Usage] (Naudojimas)
Įveskite ekrane rodomą PIN kodą ir užregistruokite (susiekite) įrenginį mobiliajame terminale kaip įrenginį sujungtą „Bluetooth“ ryšiu.
Jei rodomas ekranas [Adjust Sensitivity] (Jautrumo sureguliavimas)/[Adjust Sensitivity for Login] (Jautrumo sureguliavimas prisijungimui)
Jūsų naudojamam mobiliajam terminalui būtina sureguliuoti „Bluetooth“ jautrumą. Sureguliuokite jautrumą pagal ekrane rodomas instrukcijas.
Renkantis įrenginį pagal QR kodą
Veiksmai įrenginyje
3.Įrenginyje atidarykite QR kodą iš [Mobile Portal] (Mobilusis portalas).
Veiksmai mobiliajame terminale
4.Bakstelėkite [Next] (Kitas) ekrane [Provide Address] (Adreso pateikimas).
5.Nutaikykite, kad įrenginio valdymo skydelyje rodomas QR kodas būtų fotoaparato ekrano rėmelyje.
Kai QR kodas atsidurs rėmelyje, programa jį automatiškai nuskaitys.
Paskirties adresas nusiunčiamas į pagal QR kodą pasirinktą įrenginį.
PASTABA
Jeigu įjungsite [Provide Address to Selected Printer] (Pateikti adresą pasirinktam spausdintuvui) ekrane [App Settings] (Programos parametrai) > [Provide Address] (Adreso pateikimas), galėsite nusiųsti paskirties adresą programos pradžios ekrane rodomam įrenginiui. Tokiu atveju nereikės pasirinkti įrenginio įvedus kiekvieną elementą ekrane [Provide Address] (Adreso pateikimas).
Programa gali negalėti ieškoti adresų – tai priklauso nuo naudojamos adresų knygos programos. Jei taip nutiktų, naudokite kitą adresų knygos programą.
Jei jūsų prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį dalyje [Remote UI Access PIN] (Nuotolinės naudotojo sąsajos prieigos PIN).

Rezultatas

Programoje parodomas pranešimas, nurodantis, kad paskirties adresas įvestas.
Įrenginio valdymo skydelyje patikrinkite, ar išsiųstas paskirties adresas yra nustatytas kaip paskirtis, ir toliau naudokite funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) / [Scan] (Skenavimas).

Susijusios temos