Parengimas darbui

Patikrinkite tinklo ryšio aplinką.
Mobilusis terminalas turi būti prijungtas prie belaidžio LAN prieigos taško.
Prieigos taškas ir naudojamas įrenginys gali būti sujungti naudojant LAN arba belaidį LAN.
Patikrinkite, ar mobiliajame terminale įjungti „Wi-Fi“ parametrai.
PASTABA
Jei naudojate paslaugą, kuriai reikalingas interneto ryšys, pvz., „Data Conversion Service“ arba debesijos serverį, mobilųjį terminalą junkite per „Wi-Fi“ tinklą, kuris yra prijungtas prie interneto.
Jis gali jungtis prie interneto iš mobiliojo telefono tinklo, pvz., LTE arba 3G aplinkos, kai nepavyksta prisijungti prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą, ir tokiais atvejais gali reikėti mokėti už ryšio paslaugą.

Susijusios temos