Failų spausdinimas

Galite spausdinti mobiliajame terminale, debesijos serveryje arba SD kortelėje įrašytus failus.

Išankstinės sąlygos

Vykdant tiesioginį PDF spausdinimą

Tiesioginį PDF spausdinimą palaikantiems įrenginiams* galima tiesiogiai nusiųsti ir atspausdinti PDF failą.
Jūsų naudojamas įrenginys palaiko tiesioginį PDF spausdinimą.*
*[] rodoma ekrane [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas).
Ekrane [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą) > [Print Options] (Spausdinimo parinktys), įjungta [PDF Direct Print] (Spausdinimas tiesiai iš PDF).
PASTABA
Kitiems, nei pirmiau nurodyti įrenginiai, vaizdo perdavimas spausdinti vykdomas mobiliajame terminale.

Procedūros

Spausdintino failo pasirinkimas

1.Pradžios ekrane „Canon PRINT Business“ bakstelėkite [Documents] (Dokumentai).
2.Failo pasirinkimo ekrane pasirinkite spausdintiną failą.
Jei pasirinkote PDF failą ir pasirodo pranešimas [This file is password protected.] (Šis failas apsaugotas slaptažodžiu.), įveskite PDF failui nustatytą slaptažodį.
Parodomas dokumento peržiūros rodinys.
3.Peržiūros ekrane bakstelėkite [].
Ekrane parodomas [Preview] (Peržiūra) rodinys.

Pasirinkto failo spausdinimas

1.Bakstelėkite [Printer] (Spausdintuvas) ir pasirinkite įrenginį, kurį naudosite spausdinimui.
2.Bakstelėkite spausdinimo parametrus, kad juos pakeistumėte.
3.Patikrinkite rodinyje [Preview] (Peržiūra) rodomą spaudinį.
Peržiūros sukūrimas
Jei vaizdo miniatiūra nerodoma, peržiūra bus sukurta bakstelėjus [Preview] (Peržiūra).
Sukurkite peržiūrą, kai nustatysite spausdinimo parametrus.
Antram ir tolesniems puslapiams patikrinti
Bakstelėjus puslapio miniatiūrą, parodoma padidinta jo peržiūra. Jei spausdinate iš kelių puslapių sudarytą failą, galite patikrinti antrąjį ir kitus puslapius kaip padidintas peržiūras.
Nereikalingiems puslapiams panaikinti
Bakstelėjus puslapio miniatiūrą, parodoma padidinta jo peržiūra. Atidarykite nereikalingus puslapius ir bakstelėkite []. Kai vykdomas tiesioginis PDF spausdinimas, nereikalingų puslapių ištrinti negalima.
4.Ekrane [Preview] (Peržiūra) bakstelėkite [Print] (Spausdinimas).
PASTABA
Jei parodomas dialogo langas, patvirtinantis paslaugos „Data Conversion Service“ naudojimą, jei reikia, nustatykite tarpinį serverį, ir bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Pasirinktas failas išspausdintas.
PASTABA
Jei PDF failų nepavyksta gerai išspausdinti įrenginyje, kuris nepalaiko tiesioginio PDF spausdinimo, rezultatą gali pavykti pagerinti perjungus [On] (Įjungta) ir [Off] (Išjungta) parinkčiai [PDF Preview Method] (PDF peržiūros metodas) > [Data Conversion Service] (Duomenų konvertavimo paslauga) ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai).

Susijusios temos