Jei įrenginys nerandamas

Suradus įrenginius ekrane naudojant parinktis [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatinė paieška („Wi-Fi“)) / [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai), rasti įrenginiai išvardijami taip, kaip randami. Paprastai įrenginių paieška užtrunka apie 10 sekundžių.
Jei mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametruose įvesite negaliojančio DNS serverio IP adresą, serverio vardo gavimo procese baigiasi skirtasis laikas, todėl įrenginio paieškos procesas gali užtrukti ilgiau.
Jei pasibaigus paieškos procesui įrenginys nerandamas, jį galima rasti iš naujo atlikus paieškos procesą. Jei tikslinio įrenginio vis tiek nepavyksta rasti, išbandykite toliau nurodytą sprendimą.
PASTABA
Jei įrenginys neaptinkamas net patvirtinus šiuos dalykus, išjunkite ir vėl įjunkite mobilųjį terminalą. Įrenginys gali būti aptiktas.
Jei įrenginio vis tiek nepavyksta aptikti, kreipkitės į tinklo administratorių dėl tinklo aplinkos.
Palaikomi įrenginiai
Ar naudojamas įrenginys palaiko „Canon PRINT Business“?
Palaikomų įrenginių sąrašą galite peržiūrėti „Canon PRINT Business“ informaciniame puslapyje.
Tinklo aplinka (jei įrenginio pavadinimas nustatomas DNS serverio)
Ar įrenginio IP adresas yra tinkamai užregistruotas DNS serverio vardų vertimo lentelėje (įprastas / atvirkštinis vertimas)?
Net pakeitus vardų vertimo lentelės turinį, gali užtrukti, kol tai pasijus mobiliajame terminale. Jei taip nutiktų, išjunkite ir vėl įjunkite terminalą arba atjunkite jį nuo „Wi-Fi“ tinklo ir vėl prijunkite.
Paieškos būdas
Ar galite atrasti įrenginį naudodami [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Paieška rankomis („Wi-Fi“))?
Atsižvelgiant į tinklą, prie kurio yra prijungtas mobilusis terminalas, įrenginio gali nepavykti rasti naudojant parinktį [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatinė paieška („Wi-Fi“)). Jei taip nutiktų, gali tekti ieškoti rankomis.
Ar galite rasti įrenginį ieškodami įrenginių rankomis ir įvesdami FQDN (formatas, apimantis pagrindinio kompiuterio pavadinimą, antrinio domeno pavadinimą ir domeno pavadinimą)?
<FQDN Įvesties pavyzdys>
Jei pagrindinio kompiuterio pavadinimas yra „device01“, antrinio domeno pavadinimas yra „aaa“ ir domeno pavadinimas yra „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
Mobiliojo terminalo tinklo parametrai
Ar mobiliajame terminale įjungta parinktis [Settings] (Parametrai) > [Wi-Fi]?
Ar mobiliajame terminale nustatytas HTTP tarpinis serveris?
Jei naudojate HTTP tarpinį serverį, nustatykite tarpinį serverį naudodami šios programos meniu [App Settings] (Programos parametrai) > [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai).
Jei HTTP tarpinio serverio nenaudojate, pakeiskite mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametrus į tokius, kuriems nenaudojamas tarpinis serveris, arba nurodykite IP adresą arba DNS pavadinimą (FQDN) įrenginiui kaip pagrindiniam kompiuteriui, kuris nenaudoja tarpinio serverio. Daugiau informacijos teiraukitės tinklo administratoriaus.
Ar įjungta „Bluetooth“?
Jei naudojate „Bluetooth“ įrenginių paieškai, mobiliajame terminale įjunkite „Bluetooth“.
Taip pat atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.
Ar terminalą laikote gulsčiai?
Ar „Bluetooth“ jutiklis nėra paslėptas?*
* „Bluetooth“ jutiklio vieta skirtinguose terminaluose skiriasi. Gali pavykti prisijungti pakeitus terminalo laikymo būdą.
PASTABA
Jei nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth“, nors prieš tai minėtų problemų nėra, gali pavykti prisijungti bandant iš naujo įrenginio priekyje.
Jei įrenginyje įvykdėte [Initialize All Data/Settings] (Visų duomenų/parametrų pradinių verčių atkūrimas) iš [Management Settings] (Valdymo parametrai) > [Data Management] (Duomenų valdymas), iš mobiliojo terminalo parametruose esančio naudojant „Bluetooth“ prijungtų įrenginių sąrašo pašalinkite inicijuotą įrenginį ir iš naujo užregistruokite (susiekite) įrenginį šioje programoje.
Šios programos tinklo parametrai
Ar SNMP bendruomenės pavadinimas, nustatytas [App Settings] (Programos parametrai) > [SNMP Community Name] (SNMP bendruomenės pavadinimas), sutampa su parametru įrenginyje?
Įrenginio tinklo parametrai
Ar nustatyta SNMPv1 parinkties reikšmė [On] (Įjungta)?
Ar tinklų sietuvo adresas nustatytas tinkamai?
Ar potinklio kaukė nustatyta tinkamai?