Nepavyksta nuskaityti

Jei nepavyksta nuskaityti, patikrinkite toliau nurodytus punktus.
Ar failo pavadinimas įrenginyje nurodytas vieno baito raidėmis / skaičiais?
Jei nuskaitote iš imageRUNNER ADVANCE naudodami funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas) bei įrenginyje nurodėte failo pavadinimą, kuriame yra dviejų baitų ženklų, diakritinių ženklų, pvz., umliautų ir (arba) kirčio ženklų, ši programa negalės tinkamai priimti duomenų ir įrenginyje bus rodomas pranešimas apie perdavimo klaidą.
Įrenginyje nurodydami failo pavadinimą, failo pavadinimą nurodykite naudodami vieno baito raidinius ir skaitinius ženklus arba vieno baito simbolius (ASCII ženklus).
Ar įrenginio tinklo parametrai yra teisingi?
Jei nustatysite [On] (Įjungta) parametrui [Preferences] (Nuostatos) > [Network] (Tinklas) > [TCP/IP Settings] (TCP / IP parametrai) > [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai) įrenginyje imageRUNNER ADVANCE, nuskaitymas gali būti atliekamas netinkamai. Tokiu atveju pasirinkite [Off] (Išjungta) ir nuskenuokite iš naujo.