Funktsioonid, mis saavad kasutada NFC-d

If the device and mobile terminal you are using support NFC, you can start the app, select a device, print data, and send a destination to the [Scan and Send] (Skanni ja saada) / [Scan] (Skanni) function of the device by simply touching the NFC mark of the device. If the Wi-Fi settings of the mobile terminal are disabled, they are automatically enabled and the mobile terminal is connected to the Wi-Fi network. In screens where functions in the app supported by NFC can be used, [] is displayed.
Kui kasutate seadet, mis ei toeta otseühendust, peavad seade ja mobiiliterminal olema ühendatud sama võrguga.
NFC-ga ühilduvad järgmised funktsioonid.
Rakenduse käivitamine
Kui puudutate seadme NFC tähist olekus, kus rakendus pole veel käivitatud, käivitatakse rakendus ja puudutatud seade registreeritakse/valitakse.
Seadme valimine
Kui puudutate seda siis, kui rakendus on käivitatud, registreeritakse/valitakse puudutatud seade.
Andmete eelvaate printimine
Kui puudutate seda olekus, kus andmed on kuvatud dokumendi eelvaate kuval või kuval [Preview] (Eelvaade), prinditakse andmed puudutatud seadmes. Viimasel printimiskorral määratud prindisätted kantakse üle. Kui valite võrreldes viimase printimiskorraga mõne muu printeri, kasutatakse andmete printimisel vaikesätteid.
Funktsiooni [Scan and Send] (Skanni ja saada) / [Scan] (Skanni) sihtkoha seadmesse saatmine
Kui sisestate sihtkoha seadme funktsiooni [Scan and Send] (Skanni ja saada) / [Scan] (Skanni) jaoks ja puudutate seadet olekus, kus sihtkoht on selles rakenduses kuval [Other Functions] (Muud funktsioonid) > [Provide Address] (Lisa aadress) > [Provide Address] (Lisa aadress) sisestatud, saadetakse sihtkoht puudutatud seadmesse.
MÄRKUS
NFC kasutamiseks peate NFC lubama mobiiliterminali sätetes. Kui NFC on mobiiliterminali sätetes keelatud, puudutage sätete kuva avamiseks ikooni [] ja seejärel kuvatud dialoogiboksis nuppu [OK].
Rakenduses saab registreerida kuni 10 seadet. Kui kuvatakse teade [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Rohkem printereid ei saa registreerida. Kustutage printerid ja seejärel proovige printer uuesti registreerida.), puudutage seadet uuesti pärast seda, kui olete seadme kuval [Select Printer] (Vali printer) kustutanud.

Seotud teemad