Printimisandmete talletamine seadme sisendkastis

Saate talletada printimisandmeid seadme sisendkastis. Saate seadme juhtpaneelilt või kaugkasutajaliidese Remote UI kaudu printida, sätteid muuta ja erinevaid andmeid kombineerida.

Eeldused

Kasutatav seade toetab postkasti funktsiooni.

Toimingud

Talletamiseks faili valimine

1.Kuvage prinditav fail dokumendi eelvaate kuval.
2.Puudutage valikut [].
Kuvab kuva [Preview] (Eelvaade).

Valitud faili talletamine

1.Puudutage valikut [Printer] ja valige seade, mida soovite printimiseks kasutada.
2.Puudutage printimissuvandeid ja puudutage valikut [Output Method] (Väljastusmeetod).
3.Valige kuval [Output Method] (Väljastusmeetod) nupp [Store] (Salvesta) ja puudutage ikooni.
4.Muutke väljal [Document Name] (Dokumendi nimi) olevat väärtust.
5.Puudutage valikut [Mail Box] (Postkast).
6.Valige sisendkasti number talletamise sihtkohana.
7.Naaske kuvale [Output Method] (Väljastusmeetod) > [Print Settings] (Prindiseaded) > [Preview] (Eelvaade).
8.Puudutage kuval [Preview] (Eelvaade) ikooni [Store] (Salvesta).

Tulemus

Valitud andmed on seadmes talletatud.
MÄRKUS
Postkastis oleva faili printimise kohta teabe saamiseks vaadake seadmega kaasasolevaid juhendeid.

Seotud teemad