Printimisfunktsiooni kasutajate haldamine

Printimisfunktsiooni kasutamist saab hallata osakonna ID haldamise või kasutaja autentimise funktsiooni abil.

Eeldused

Kasutatav seade toetab osakonna ID haldamise / kasutaja autentimise funktsiooni.
Seadmes on ID haldamise / kasutaja autentimise funktsioon lubatud.
MÄRKUS
Üksikasju vaadake seadmega kaasasolevatest juhenditest.
Kasutaja autentimise funktsioon kasutab seadmes registreeritud kohalikke kasutajaandmeid.

Toimingud

Printimiseks faili valimine

1.Kuvage prinditav fail dokumendi eelvaate kuval.
2.Puudutage valikut [].
Kuvab kuva [Preview] (Eelvaade).

Valitud faili printimine

1.Puudutage valikut [Printer] ja valige seade, mida soovite printimiseks kasutada.
2.Puudutage printimissuvandeid ja puudutage valikut [Authentication Mode] (Autentimisrežiim).
3.Puudutage funktsiooni [Dept. ID Mgt.] (Osak. ID haldus) või [User Authentication] (Kasutaja autentimine) ikooni.
4.Konfigureerige osakonna ID haldamise seaded.
[Dept. ID Mgt.] (Osak. ID haldus)
[Department ID] (Osakonna ID) / [PIN] (PIN-kood):
Sisestage seadmes valitud parool.
[User Authentication] (Kasutaja autentimine)
[User Name] (Kasutajanimi) / [Password] (Parool):
Sisestage seadmes valitud parool.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Kinnita printimisel osakonna ID / PIN-kood):
Kui see on sisse lülitatud, kuvatakse rakenduses printimise alustamisel dialoogikast, kus saab kinnitada/määrata autentimisandmed.
5.Naaske kuvale [Print Settings] (Prindiseaded) > [Preview] (Eelvaade).
6.Puudutage kuval [Preview] (Eelvaade) ikooni [Print] (Printimine).

Tulemus

Valitud andmete printimist hallatakse teie määratud meetodi põhjal.

Seotud teemad