Skannimine (imageRUNNER ADVANCE seeria)

Saate oma mobiiliterminalis võtta vastu multifunktsionaalses seadmes skannitud andmeid.
imageRUNNER ADVANCE seeria seadmetega saate konfigureerida skannimissätteid ja alustada skannimist mobiiliterminalist, kasutades multifunktsionaalse seadme funktsiooni [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine).
Kui te ei saa funktsiooni [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) kasutada, saate skannimissätteid konfigureerida ja skannimist alustada, installides imageRUNNER ADVANCE seeria seadmesse tasuta rakenduse Canon Mobile Scanning MEAP Application.
Käivitage funktsioon Canon Mobile Scanning MEAP Application multifunktsionaalse seadme puutepaneelilt, seejärel tehke toiming mobiiliterminalist.

Eeldused

Funktsiooni [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) kasutamine

Funktsioon [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) on aktiveeritud.
Kui juurdepääsu haldamise süsteem ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on aktiveeritud, kehtivad funktsiooni [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) jaoks sisselogitud kasutaja kasutajaprivileegid.
MÄRKUS
Kui te ei saa kasutada funktsiooni Scan for Mobile ega rakendust Canon Mobile Scanning MEAP Application, konfigureerige skannimissätteid, kasutades multifunktsionaalse seadme funktsiooni [Scan and Send] (Skanni ja saada).

Toimingud

Multifunktsionaalse seadme ettevalmistamine

1.Asetage originaal multifunktsionaalse seadme skannimisklaasile või sööturisse.
2.Vajutage puuteekraanil nuppu [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või [Canon Mobile Scanning] (Canoni mobiilseadmete skannimine).
Kui eespool nimetatud ikoon pole nähtaval, vajutage kuva muutmiseks nuppu [Show All] (Kuva kõik) peamenüüs Main Menu.
3.Kui peate seadmesse sisse logima, sisestage kasutajanimi ja parool ning logige sisse.
4.Kontrollige kuval [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või rakenduse [Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Rakendus Canon Mobile Scanning MEAP) kuval sätteid [Device Name] (Seadme nimi) ja [IP Address] (IP-aadress).

Mobiiliterminaliga toimingute tegemine

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva vasakus ülanurgas ja registreerige/valige kasutatav seade.
Kasutage multifunktsionaalse seadme kuval [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või rakenduse [Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Rakendus Canon Mobile Scanning MEAP) kuval olevat seadme nime / IP-aadressi.
2.Puudutage avakuval valikut [Scan] (Skanni).
3.Määrake kuval [Scan] (Skanni) skannimisseaded.
4.Puudutage valikut [Scan] (Skanni).
Skannimisklaasilt skannides
Kinnituskuva kuvatakse multifunktsionaalse seadme juhtpaneelil.
Skannimise jätkamiseks tehke järgmist.
Pange paika originaal → vajutage nuppu [] (Start).
Skannimise lõpetamiseks tehke järgmist.
Vajutage nuppu [Start Sending] (Alusta saatmist).
MÄRKUS
Kui skannite originaali mõlemad pooled sööturit kasutades, siis seadistage valik [2-Sided Original] (Kahepoolne originaal) nii, et see sobiks originaali köitmissuunaga, et paaris ja paaritud lehed samas suunas joondataks.
Kuid seadmete puhul, mille kuval [Select Printer] (Vali printer) kuvatakse [] seadistage valik [2-Sided Original] (Kahepoolne originaal) horisontaalpaigutusega originaale skannides järgmiselt.
Kalendri tüüpi kahepoolsete originaalide puhul, kus köidetud on lühemast servast: [Calendar Type] (Kalendri tüüp)
Raamatu tüüpi kahepoolsete originaalide puhul, kus köidetud on lühemast servast: [Book Type] (Raamatu tüüp)

Tulemus

Skannitud andmed salvestatakse ja kuvatakse dokumendi eelvaade.

JPEG/PDF

Dokumendi eelvaatekuval kuvatakse eelvaade.

TIFF/OOXML

Saate valida rakenduse, millega eelvaadet kuvada, puudutades faili ikooni.
MÄRKUS
Faili TIFF-/OOXML-vormingus eelvaatamiseks peab olema vastav rakendus mobiiliterminali installitud.
Kui teete skannides üksuse [File Format] (Failivorming) jaoks valiku [OOXML (pptx)] või [OOXML (docx)], ei pruugi te saada skannitud andmeid teiste rakendustega avada. Kui see juhtub, skannige uuesti teise failivorminguga.

Seotud teemad