Skannimine

MÄRKUS
Kasutustoimingud erinevad olenevalt seadmest.
Seeria, mille seadmete peamenüüs on valik [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või [Canon Mobile Scanning] (Canoni mobiilseadmete skannimine)
Seeria, mille seadmete peamenüüs ei ole valikut [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või [Canon Mobile Scanning] (Canoni mobiilseadmete skannimine)