Sätete registreerimine seadme kiirmenüüsse Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE seeriaga, kasutades funktsiooni [Scan and Send] (Skanni ja saada))

Kui registreerite sageli kasutatavad skannimisseaded kiirmenüüsse (Quick Menu), ei pea te enam seadistama sama saatmise sihtkohta ega skannimisseadeid.

Toimingud

Seadete registreerimine kiirmenüüsse Quick Menu

1.Vajutage seadme juhtpaneelil nuppu [Scan and Send] (Skanni ja saada).
2.Konfigureerige skannimisseaded.
3.Vajutage nuppu [].
4.Vajutage nuppu [Register to Quick Menu] (Registreeri kiirmenüüs).
5.Vajutage nuppu [Next] (Edasi).
6.Määrake registreeritava nupu jaoks seaded → vajutage nuppu [Next] (Edasi).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Kuva nupu määramise ajal kinnitusaken):
kui soovite registreeritud seadeid kasutada, kuvatakse seadete kinnitamise kuva.
Kui valite [Off] (Väljas), ei kuvata registreeritud seadete kasutamisel seadete konfigureerimise akent.
[Start Operation for Recall] (Alusta nupu määramist):
Tööd alustatakse, kui nuppu vajutate; nuppu [] (Start) ei pea vajutama.
7.Valige registreerimise asukoht valikute [Personal] (Isiklik) ja [Shared] (Jagatud) hulgast → valige registreeritav nupp → valige [Next] (Edasi).
8.Vajutage nuppu [Name] (Nimi) / [Comment] (Kommentaar) → sisestage nimi/kommentaar → vajutage nuppu [OK].
9.Vajutage nuppu [OK] → [Close] (Sule).
Skannimisseaded registreeritakse seadme kiirmenüüsse (Quick Menu).

Seadete avamine kiirmenüüst Quick Menu

1.Vajutage nuppu [] (Quick Menu).
2.Valige [Personal] (Isiklik) või [Shared] (Jagatud) → valige kasutatav nupp.
3.Vajutage nuppu [Yes] (Jah).
MÄRKUS
Olenevalt seadme võrgusätetest, juhtmevabast ruuterist ja mobiiliterminalist ei pruugi mobiiliterminali IP-aadress kindlaks määratud olla. Kui see juhtub, vajutage seadme kuval [Scan and Send] (Skanni ja saada) nuppu [Details] (Üksikasjad) ning muutke väljale [Host Name] (Hosti nimi) sisestatud IP-aadressi.

Tulemus

Registreeritud skannimisseaded kuvatakse seadme kiirmenüüs (Quick Menu).