Skannimine (imageCLASS/i-SENSYS-seeria jne)

Saate kasutada multifunktsionaalset seadet mobiiliterminalist ja jäädvustada skannitud andmeid.
Kasutage skannimiseks järgmisi meetodeid seeria puhul, mille seadmete peamenüüs ei ole valikut [Scan for Mobile] (Mobiilseadmest skannimine) või [Canon Mobile Scanning] (Canoni mobiilseadmete skannimine)

Toimingud

Multifunktsionaalse seadme ettevalmistamine

1.Asetage originaal skannimisklaasile või sööturisse.
2.Vajutage nuppu [Scan] (Skanni).
3.Vajutage [] või [], et valida [Remote Scanner] (Kaugskanner) → vajutage [OK].
Kuvatakse kaugskanneri ootamise kuva (veebis).
MÄRKUS
Mõne seadme mudeli puhul on võimalik seadistada skanner nii, et see looks automaatselt internetiühenduse.
Kuid seadme sätetest olenevalt ei pruugi automaatse ühendamise funktsioon lubatud olla.
Üksikasju vaadake seadmega kaasasolevatest juhenditest.

Mobiiliterminaliga toimingute tegemine

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva vasakus ülanurgas ja registreerige/valige kasutatav seade.
2.Puudutage avakuval valikut [Scan] (Skanni).
3.Määrake kuval [Scan] (Skanni) skannimisseaded.
4.Puudutage valikut [Scan] (Skanni).
Skannimisklaasilt skannides
Kui originaali skannimine on lõpetatud, kuvatakse mobiiliterminalis skannimise jätkamise kinnitus.
Skannimise jätkamiseks tehke järgmist.
Paigutage originaal → puudutage valikut [Scan] (Skanni).
Skannimise lõpetamiseks tehke järgmist.
Puudutage valikut [Done] (Valmis).
MÄRKUS
Kui skannite originaali mõlemad pooled sööturit kasutades, siis seadistage valik [2-Sided Original] (Kahepoolne originaal) nii, et see sobiks originaali köitmissuunaga, et paaris ja paaritud lehed samas suunas joondataks.
Kuid kui skannite horisontaalpaigutusega, seadistage valik [2-Sided Original] (Kahepoolne originaal) järgmiselt.
Kalendri tüüpi kahepoolsete originaalide puhul, kus köidetud on lühemast servast: [Calendar Type] (Kalendri tüüp)
Raamatu tüüpi kahepoolsete originaalide puhul, kus köidetud on lühemast servast: [Book Type] (Raamatu tüüp)

Tulemus

Skannitud andmed salvestatakse ja kuvatakse eelvaade.

Seotud teemad