NFC'yi kullanabilen işlevler

Kullandığınız cihaz ve mobil terminal NFC'yi destekliyorsa, cihazın NFC işaretine dokunarak uygulamayı başlatabilir, bir cihaz seçebilir, veri yazdırabilir ve cihazın [Scan and Send] (Tara ve Gönder) / [Scan] (Tara) işlevine hedef gönderebilirsiniz. Mobil terminalin Wi-Fi ayarları devre dışıysa otomatik olarak etkinleştirilir ve mobil terminal, Wi-Fi ağına bağlanır. Uygulamanın NFC tarafından desteklenen işlevlerinin kullanılabileceği ekranlarda [] görüntülenir.
Doğrudan bağlantıyı destekleyen bir aygıttan başka bir aygıt kullanıyorsanız aygıt ve mobil terminal aynı ağa bağlı olmalıdır.
Aşağıdaki işlevler NFC ile uyumludur.
Uygulamayı başlatma
Uygulama başlatılmamış durumdayken aygıtın NFC işaretine dokunursanız uygulama başlatılır ve dokunulan aygıt kaydedilir/seçilir.
Aygıt seçme
Uygulama başlatılmış durumdayken dokunursanız dokunulan aygıt kaydedilir/seçilir.
Önizlenen verileri yazdırma
Belge önizleme ekranındayken veya [Preview] (Önizleme) ekranında veri görüntülenirken dokunursanız, veriler dokunulan aygıt tarafından yazdırılır. Yazdırma işleminin son gerçekleştirildiği zamandaki yazdırma ayarları kullanılır. Yazdırma işlemini son gerçekleştirdiğinizde farklı bir yazıcı seçtiyseniz veriler varsayılan ayarlarla yazdırılır.
[Scan and Send] (Tara ve Gönder) / [Scan] (Tara) İşlevinin Hedefini Cihaza Gönderme
Cihazın [Scan and Send] (Tara ve Gönder) / [Scan] (Tara) işlevi için hedef girerken, bu uygulamanın [Other Functions] (Diğer Fonksiyonlar) > [Provide Address] (Adres Sağla) > [Provide Address] (Adres Sağla) ekranında hedefin girilmiş olduğu bir durumda cihazı dokundurmanız halinde hedef, dokundurulan cihaza gönderilir.
NOT
NFC'yi kullanmak için mobil terminalin ayarlarında NFC'yi etkinleştirmeniz gerekir. Mobil terminal ayarlarında NFC devre dışı bırakılmışsa, [] öğesine ve ardından gösterilen iletişim kutusundaki [OK] (Tamam) öğesine dokunarak ayarlar ekranını görebilirsiniz.
Uygulamaya en fazla 10 aygıt kaydedebilirsiniz. [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Daha fazla yazıcı kaydedilemiyor. Yazıcıyı tekrar kaydetmek için yazıcıları silin ve yeniden deneyin.) mesajı görüntülenirse, [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında aygıtı sildikten sonra aygıta tekrar dokunun.

İlgili Konular