Güvenli Yazdırmayı Yürütme

Verileri yazdırmak ve aygıta kaydetmek için bir PIN ekleyebilirsiniz. Gizli bir belgeyi yazdırmak istediğinizde bu işlevden yararlanabilirsiniz.

Önkoşullar

Kullandığınız aygıt güvenli yazdırma işlevini destekler.

Prosedürler

Yazdırılacak dosyayı seçme

1.Belge önizleme ekranında yazdırılacak dosyayı görüntüleyin.
2.[] öğesine dokunun.
[Preview] (Önizleme) ekranı görüntülenir.

Seçilen dosyayı yazdırma

1.[Printer] (Yazıcı) öğesine dokunun ve yazdırma için kullanılacak aygıtı seçin.
2.Yazdırma ayarlarına dokunun → [Output Method] (Çıktı Yöntemi) öğesine dokunun.
3.[Output Method] (Çıktı Yöntemi) ekranında [Secure Print] (Güvenli Yazdırma) öğesini seçin → ayrıntı simgesine dokunun.
4.[Secure Print] (Güvenli Yazdırma) ekranında güvenli yazdırmayı ayarlayın.
[PIN]:
Aygıttan yazdırma işlemi yaparken gerekli parolayı girin.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Güvenli Yazdırma Uygulanırken Kullanıcı Bilgilerini Doğrula):
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, güvenli yazdırma işlemi uygulanırken uygulamada belge adını, kullanıcı adını ve parolayı onaylamak/ayarlamak için bir iletişim kutusu gösterilir.
5.[Output Method] (Çıktı Yöntemi) > [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) > [Preview] (Önizleme) ekranına geri dönün.
6. [Preview] (Önizleme) ekranında [Secure Print] (Güvenli Yazdırma) öğesine dokunun.
7.Bir belge adı seçin ve aygıtın kontrol paneline parolayı girin.
NOT
Aygıtta kayıtlı olan dosyayı yazdırma hakkında bilgi için aygıtla birlikte verilen kılavuzlara bakın.

Sonuç

Seçilen veriler yazdırılır.

İlgili Konular