Yazdırma İçin Kullanıcı Yönetimi Yürütme

Departman kimlik yönetim işlevi veya kullanıcı kimlik denetimi işlevi ile yazdırma yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Önkoşullar

Kullandığınız aygıt, Departman Kimliği Yönetimi işlevini/Kullanıcı Kimlik Denetimi işlevini destekler.
Departman Kimliği Yönetimi/Kullanıcı Kimlik Denetimi işlevi aygıtta etkinleştirilmiştir.
NOT
Ayrıntılar için aygıtla birlikte verilen kılavuzlara bakın.
Kullanıcı Kimlik Denetimi işlevinde, aygıtta kayıtlı olan yerel kullanıcı bilgilerinden faydalanılır.

Prosedürler

Yazdırılacak dosyayı seçme

1.Belge önizleme ekranında yazdırılacak dosyayı görüntüleyin.
2.[] öğesine dokunun.
[Preview] (Önizleme) ekranı görüntülenir.

Seçilen dosyayı yazdırma

1.[Printer] (Yazıcı) öğesine dokunun ve yazdırma için kullanılacak aygıtı seçin.
2.Yazdırma ayarlarına dokunun → [Authentication Mode] (Kimlik Doğrulama Modu) öğesine dokunun.
3.[Dept. ID Mgt.] (Dept. Kml. Yntm.)/[User Authentication] (Kullanıcı Kimlik Doğrulaması) için ayrıntılar simgesine dokunun.
4.Kullanıcı yönetimi ayarlarını yapılandırın.
[Dept. ID Mgt.] (Dept. Kml. Yntm.)
[Department ID] (Departman Kimliği)/[PIN]:
Aygıtta ayarlanan değeri girin.
[User Authentication] (Kullanıcı Kimlik Doğrulaması)
[User Name] (Kullanıcı Adı)/[Password] (Parola):
Aygıtta ayarlanan değeri girin.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Yazdırırken Departman Kimliğini/PIN'i Onayla):
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yazdırma işlemi uygulanırken uygulamada kimlik doğrulama bilgilerini onaylamak/ayarlamak için bir iletişim kutusu gösterilir.
5.[Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranı > [Preview] (Önizleme) ekranına dönün.
6. [Preview] (Önizleme) ekranında [Print] (Yazdır) öğesine dokunun.

Sonuç

Seçilen verilerin yazdırılması işlemi ayarladığınız yönteme göre yönetilir.

İlgili Konular