Taranamıyor

Tarama işlemi yapamıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.
Dosya adı aygıtta tek baytlı harfler/rakamlar olarak mı ayarlanmış?
imageRUNNER ADVANCE aygıtından [Scan and Send] (Tara ve Gönder) işlevini kullanarak tarama yapıyorsanız ve aygıtta çift baytlı karakterler, harf üzerindeki çift noktalar ve/veya aksanlar gibi vurgu imli karakterler ya da belirli semboller içeren bir dosya adı belirlerseniz, veriler bu uygulamada düzgün şekilde görüntülenemez ve aygıtta bir aktarım hatası mesajı görüntülenir.
Aygıtta bir dosya adı belirlerken, tek baytlı alfasayısal karakterleri veya tek baytlı sembolleri (ASCII karakterleri) kullanarak bir dosya adı girin.
Aygıtın ağ ayarları doğru mu?
imageRUNNER ADVANCE aygıtındaki [Preferences] (Tercihler) > [Network] (Ağ) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP Ayarları) > [Proxy Settings] (Proxy Ayarları) öğesini [On] (Açık) olarak ayarlarsanız, tarama işlemi düzgün gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın ve yeniden tarayın.