Καταχώριση της συσκευής (Καταχώριση μέσω κωδικού QR)

Μπορείτε να καταχωρίζετε συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν για σάρωση, εκτύπωση κ.λπ. Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται η μέθοδος καταχώρισης μιας συσκευής με σάρωση από το φορητό τερματικό του κωδικού QR που εμφανίζεται στη συσκευή.

Προαπαιτούμενα

Ο αριθμός των καταχωρισμένων συσκευών δεν έχει φτάσει στο ανώτερο όριο.
Σε αυτήν την εφαρμογή μπορούν να καταχωριστούν έως και 10 συσκευές. Αν έχουν καταχωριστεί ήδη 10 συσκευές συνολικά, θα πρέπει να διαγράψετε κάποιες από τις καταχωρισμένες συσκευές προτού κάνετε αναζήτηση για νέες συσκευές.
Η συσκευή που χρησιμοποιείται υποστηρίζει τη λειτουργία εμφάνισης κωδικού QR.
Υπάρχει κάμερα στην πίσω πλευρά του φορητού τερματικού.

Κατά την απευθείας σύνδεση με συσκευή

Η ρύθμιση [Direct Connection] (Απευθείας σύνδεση) είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Διαδικασίες

Εμφάνιση του κωδικού QR στη συσκευή

1.Εμφανίστε τον κωδικό QR από το [Mobile Portal] (Πύλη για κινητά).

Σάρωση του κωδικού QR με φορητό τερματικό

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Εμφανίζεται η οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
2.Πατήστε [QR Code] (Κωδικός QR).
Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Usage] (Χρήση)
Ελέγξτε το περιεχόμενο και πατήστε [Continue] (Συνέχεια).
3.Τοποθετήστε τον κωδικό QR μέσα στο περίγραμμα που εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας.
Όταν τοποθετήσετε τον κωδικό QR μέσα στο περίγραμμα, η εφαρμογή σαρώνει αυτόματα τον κωδικό QR.
Αν εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων για ένα δίκτυο Wi-Fi, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.

Αποτέλεσμα

Η συσκευή καταχωρίζεται στη λίστα της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε μια συσκευή από την οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) της εκτύπωσης. Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) για να εμφανίσετε την οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).

Σχετικά θέματα