Εκτύπωση ιστοσελίδας

Μπορείτε να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε επιλέγοντας αυτήν την εφαρμογή από το μενού κοινής χρήσης μιας εφαρμογής περιήγησης στο web, όπως το Chrome.

Διαδικασίες

Προβολή της ιστοσελίδας για εκτύπωση

1.Προβάλετε την ιστοσελίδα για εκτύπωση σε μια εφαρμογή περιήγησης στο web, όπως το Chrome.
2.Εκκινήστε το Canon PRINT Business από το μενού κοινής χρήσης μιας εφαρμογής περιήγησης στο web.
Εμφανίζεται η οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) του Canon PRINT Business.

Εκτύπωση της επιλεγμένης ιστοσελίδας

1.Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
2.Πατήστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, αν θέλετε να τις αλλάξετε.
3.Ελέγξτε την προεπισκόπηση στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).
Για να ελέγξετε τη δεύτερη και τις επόμενες σελίδες
Πατήστε τη μικρογραφία για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση σε μεγέθυνση. Αν εκτυπώνετε ένα αρχείο με πολλές σελίδες, μπορείτε να ελέγξετε τη δεύτερη και τις επόμενες σελίδες σε προεπισκόπηση με μεγέθυνση.
Για να διαγράψετε σελίδες που δεν χρειάζεστε
Πατήστε τη μικρογραφία για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση σε μεγέθυνση. Προβάλλετε τις σελίδες που δεν χρειάζεστε και πατήστε [].
4.Στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), πατήστε [Print] (Εκτύπωση).

Αποτέλεσμα

Θα εκτυπωθεί η επιλεγμένη ιστοσελίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με την ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα προεπισκόπησης/εκτύπωσης. 

Σχετικά θέματα