Uporaba programa za pošiljanje optično prebranih podatkov iz naprave

S tem programom lahko izvedete optično branje v napravi, spremenite nastavitve optičnega branja. in pošljete optično prebrane podatke.
Gumbi za pošiljanje optično prebranih podatkov po e-pošti ali pošiljanje optično prebranih podatkov na svoj naslov so privzeto registrirane, vendar pa lahko registrirate tudi prilagojene nastavitve.
Z registracijo pogosto uporabljenih nastavitev in prejemnikov za gumbe lahko registrirane postopke izvedete s preprostim dotikom gumba.

Predpogoji

Naprava za uporabo omogoča izvedbo opravil v mobilnih odjemalcih
Upoštevajte spodnja navodila, da omogočite nastavitev na nadzorni plošči naprave.
Prikažite [Management Settings] (Nastavitve nadzora) > [License/Other] (Licenca/drugo) iz (Settings/Registration) → nastavite [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Dovoli, da se opravila izvajajo iz mobilne naprave) na [On] (Vklopljeno).
Možnost [Log in as Guest user] (Prijava kot gost) je onemogočena na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [User Information] (Podatki o uporabniku)
Možnost [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Send To] (Pošlji na) je nastavljena (če boste optično prebrane podatke poslali na svoj naslov)
OPOMBA
Če je omogočeno preverjanje pristnosti uporabnika naprave in je nastavljena možnost [Display When Function Is Selected] (Prikaži, ko je izbrana funkcija) na zaslonu [Login Screen Display Settings] (Nastavitve prikaza prijavnega zaslona), pred izvedbo postopka odprite enega od teh zaslonov.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Če se na zaslonu za preverjanje pristnosti s tipkovnico prikaže programska tipkovnica, jo zaprite prd izvedbo postopka.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona programa Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Izberite napravo, ki jo uporabljate.
3.Tapnite [Other Functions] (Druge funkcije) na začetnem zaslonu programa Canon PRINT Business.
4.Tapnite [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti).
Pri pošiljanju optično prebranih podatkov po e-pošti
5.Na zaslonu [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti) tapnite [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti).
6.Vnesite naslov prejemnika, ime zadeve in besedilo.
Tapnete lahko [+], da odprete imenik mobilnega odjemalca in vnesete prejemnika.
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, tapnite [Detailed Settings] (Podrobne nastavitve).
7.Naložite izvirnike v napravo in tapnite [Start] (Začetek).
Opravilo bo morda preklicano, če naložite izvirnike, ko tapnete [Start] (Začetek).
8.Potrdite prejemnika na prikazanem zaslonu in tapnite [OK] (V redu).
Če se prikaže zaslon [Enter PIN Code] (Vnesite kodo PIN), vnesite štirimestno kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu naprave.
OPOMBA
Program morda ne bo mogel dostopati do prejemnikov, odvisno od programa, ki ga uporabljate za imenik. V takem primeru uporabite drug program za imenik.
Pri pošiljanju optično prebranih podatkov na svoj naslov
5.Na zaslonu [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti) tapnite [Scan and Send to Myself] (Skeniraj in pošlji sebi).
6.Vnesite ime zadeve in besedilo.
Prejemnika lahko spremenite na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Send To] (Pošlji na).
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, tapnite [Detailed Settings] (Podrobne nastavitve).
7.Naložite izvirnike v napravo in tapnite [Start] (Začetek).
Opravilo bo morda preklicano, če naložite izvirnike, ko tapnete [Start] (Začetek).
8.Potrdite prejemnika na prikazanem zaslonu in tapnite [OK] (V redu).
Če se prikaže zaslon [Enter PIN Code] (Vnesite kodo PIN), vnesite štirimestno kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu naprave.
Pri registraciji novega gumba
5.Na zaslonu [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti) tapnite [Add Button] (Dodaj gumb).
6.Določite nastavitve za registracijo gumba, e-poštnega naslova prejemnika in ime gumba ter tapnite [Store] (Shrani).

Rezultat

Optično prebrani podatki bodo poslani izbranemu prejemniku.
Če ste registrirali nov gumb, je dodan na zaslon [Scan and Send by E-Mail] (Skeniranje in pošiljanje po e-pošti).
OPOMBA
Če želite spremeniti nastavitve registriranega gumba, tapnite [] na desni strani gumba.
Če želite razvrstiti gumbe ali izbrisati gumb, tapnite ikono Edit v zgornjem desnem kotu zaslona.
Če se prikaže sporočilo The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred., se prijavite v napravo, preden izvedete postopek, ali pa spremenite nastavitve vizualnega sporočila naprave.
Če se prikaže sporočilo Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed., preverite nastavitve [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) naprave in spremenite morebitne nastavitve, ki so v sporu z nastavitvami v programu.

Sorodne teme