Registracija naprave (registracija s kodo QR)

Registrirate lahko naprave, ki jih želite uporabiti za optično branje, tiskanje itd. Tukaj je razložen način registracije naprave z optičnim branjem kode QR, ki se prikaže v napravi z mobilnim odjemalcem.

Predpogoji

Število registriranih naprav ni doseglo zgornje omejitve.
V tej aplikaciji lahko registrirate do 10 naprav. Če imate registriranih 10 naprav, najprej izbrišite registrirane naprave in nato iščite druge.
Uporabljena naprava podpira funkcijo prikaza kode QR.
Na mobilni odjemalec je priključen fotoaparat na hrbtni strani.

Vzpostavitev neposredne povezave z napravo

Možnost [Direct Connection] (Neposredna povezava) je odprta v napravi.

Postopki

Prikaz kode QR v napravi

1.Prikažite kodo QR na zaslonu [Mobile Portal] (Portal za mobilne naprave).

Optično branje kode QR z mobilnim odjemalcem

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Tapnite [QR Code] (Koda QR).
Če se prikaže zaslon [Usage] (Uporaba)
Preverite vsebino in tapnite [Continue] (Nadaljuj).
3.Kodo QR poravnajte z robovi prikazanega zaslona fotoaparata.
Ko je koda QR poravnana znotraj robov, jo aplikacija samodejno optično prebere.
Če je prikazan zaslon z nastavitvami za omrežje Wi-Fi, konfigurirajte nastavitve v skladu z navodili na zaslonu.

Rezultat

Naprava je registrirana na seznamu na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
OPOMBA
Napravo lahko registrirate na zaslonu za tiskanje [Preview] (Predogled). Tapnite [Printer] (Tiskalnik) na zaslonu [Preview] (Predogled), da odprete zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).

Sorodne teme