Registracija naprave (iskanje v omrežju Wi-Fi)

Poiščete in registrirate lahko naprave, ki jih želite uporabiti za skeniranje, tiskanje itd. Obstajata metoda samodejnega iskanja naprav v omrežju ter metoda iskanja naprav prek njihovega naslova IP ali imena DNS (FQDN).

Predpogoji

Število registriranih naprav ni doseglo zgornje omejitve.
V tej aplikaciji lahko registrirate do 10 naprav. Če imate registriranih 10 naprav, najprej izbrišite registrirane naprave in nato iščite druge.

Postopki

Samodejno iskanje naprav v istem omrežju

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Tapnite [Auto Search (Wi-Fi)] (Samodejno iskanje (Wi-Fi)).
Prikazane so odkrite naprave.
3. Izberite napravo.
4. V prikazanem pogovornem oknu potrdite podatke o napravi → tapnite [Add] (Dodaj).
OPOMBA
Če izbrana naprava ni prikazana, jo poiščite z možnostjo [Manual Search (Wi-Fi)] (Ročno iskanje (Wi-Fi)).

Ročno iskanje naprav z navedbo naslova IP/imena DNS (FQDN)

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Tapnite [Manual Search (Wi-Fi)] (Ročno iskanje (Wi-Fi))
3. Vnesite naslov IP ali ime DNS naprave (FQDN), ki jo želite uporabljati.
Iskanje z navedbo DNS-ja
Vnesite FQDN.
<FQDN Primer iskanja>
Če je ime gostitelja »device01«, je ime poddomene »aaa«, ime domene pa »bbb.com«:
device01.aaa.bbb.com
4. Izberite napravo.
5. V prikazanem pogovornem oknu potrdite podatke o napravi → tapnite [Add] (Dodaj).

Rezultat

Naprava je registrirana na seznamu na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
OPOMBA
Napravo lahko registrirate na zaslonu za tiskanje [Preview] (Predogled). Tapnite [Printer] (Tiskalnik) na zaslonu [Preview] (Predogled), da odprete zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).

Sorodne teme