Registracija naprave (registracija s funkcijo Wi-Fi Direct)

Poiščete in registrirate lahko naprave, ki jih želite uporabiti za optično branje, tiskanje itd. Tukaj je opisan postopek registracije naprave s funkcijo Wi-Fi Direct.

Predpogoji

Število registriranih naprav ni doseglo zgornje omejitve.
V tej aplikaciji lahko registrirate do 10 naprav. Če imate registriranih 10 naprav, najprej izbrišite registrirane naprave in nato iščite druge.
Mobilni odjemalec in naprava, ki ju uporabljate, podpirata Wi-Fi Direct.
Funkcijo Wi-Fi Direct lahko omogočite in zaženete v nastavitvah naprave, ki jo uporabljate.
Podatki o lokaciji so omogočeni pod možnostjo [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Uporabi tiskalnik Wi-Fi Direct).

Postopki

Zagon funkcije Wi-Fi Direct z mobilnim odjemalcem

1.Odprite zaslon funkcije Wi-Fi Direct na zaslonu z nastavitvami omrežja Wi-Fi v operacijskem sistemu mobilnega odjemalca in izberite napravo med zaznanimi napravami Wi-Fi Direct.

Omogočanje povezave z napravo

1. Ko naprava prejme zahtevo za povezavo iz mobilnega odjemalca, se na zaslonu naprave prikaže sporočilo, v katerem je prikazana zahteva. V tem primeru dovolite povezavo v napravi.

Registracija naprave

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Tapnite [Auto Search (Wi-Fi)] (Samodejno iskanje (Wi-Fi)).
Prikazane so odkrite naprave.
3. Izberite napravo.
4. V prikazanem pogovornem oknu potrdite podatke o napravi → tapnite [Add] (Dodaj).

Rezultat

Naprava je registrirana na seznamu na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
OPOMBA
Napravo lahko registrirate na zaslonu za tiskanje [Preview] (Predogled). Tapnite [Printer] (Tiskalnik) na zaslonu [Preview] (Predogled), da odprete zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).

Sorodne teme