Izvajanje varnega tiskanja

Za tiskanje podatkov lahko nastavite PIN in ga shranite v napravo. Ta funkcija je koristna pri tiskanju zaupnih dokumentov.

Predpogoji

Izbrana naprava podpira varno tiskanje.

Postopki

Izbira datoteke, ki jo želite natisniti

1.Napravo, ki jo želite natisniti, prikažite na zaslonu za predogled dokumenta.
2.Tapnite [].
Prikaže se zaslon [Preview] (Predogled).

Tiskanje izbrane datoteke

1.Tapnite [Printer] (Tiskalnik) in izberite napravo, ki jo želite uporabiti za tiskanje.
2.Tapnite nastavitve tiskanja → tapnite [Output Method] (Način tiskanja).
3.Na zaslonu [Output Method] (Način tiskanja) izberite [Secure Print] (Zaščiteni izpis) → tapnite ikono podrobnosti.
4.Na zaslonu [Secure Print] (Zaščiteni izpis) nastavite varno tiskanje.
[PIN]:
Pri tiskanju iz naprave vnesite zahtevano geslo.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Potrdi uporabniške podatke pred zaščitenim izpisom):
Ko je storitev omogočena in zaženete varno tiskanje, se v aplikaciji prikaže pogovorno okno za potrditev/nastavitev imena dokumenta, uporabniškega imena in gesla.
5.Vrnite se na zaslon [Output Method] (Način tiskanja) > [Print Settings] (Nastavitve tiskanja) > [Preview] (Predogled).
6.Na zaslonu [Preview] (Predogled) tapnite [Secure Print] (Zaščiteni izpis).
7.Izberite ime dokumenta in vnesete geslo na nadzorni plošči naprave.
OPOMBA
Informacije o tiskanju datoteke shranjene v napravi si oglejte v priročnikih, priloženih napravi.

Rezultat

Izbrani podatki so natisnjeni.

Sorodne teme