Naprava ni zaznana

Če naprave odkrivate s postopkom [Select Printer] (Izberite tiskalnik) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Samodejno iskanje (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Bližnji tiskalniki), so zaznane naprave navedene, ko so odkrite. Iskanje naprave običajno traja približno 10 sekund.
Če v nastavitve povezave Wi-Fi mobilnega odjemalca vnesete naslov IP neveljavnega strežnika DNS, se med postopkom pridobivanja imena gostitelja pojavi časovna omejitev, zato lahko postopek iskanja naprave traja dalj časa.
Če po končanem iskanju naprava ni bila zaznana, bo morda zaznana, če iskanje ponovite. Če po ponovnem iskanju ciljna naprava še vedno ni zaznana, preverite naslednje možnosti:
OPOMBA
Če omrežje tudi po teh ukrepih ne zazna naprave, znova zaženite mobilnega odjemalca. Naprava bo zdaj mogoče zaznana.
Če omrežje kljub temu ne zazna naprave, povprašajte skrbnika omrežja o omrežnem okolju.
Podprte naprave
Ali naprava, ki jo uporabljate, podpira aplikacijo Canon PRINT Business?
Na strani s podporo za aplikacijo Canon PRINT Business si lahko ogledate seznam podprtih naprav.
Omrežno okolje (če ime naprave določi strežnik DNS)
Ali je naslov IP naprave pravilno registriran v tabeli za prepoznavanje imena strežnika DNS (običajno/obratno prepoznavanje)?
Tudi če spremenite vsebino tabele za prepoznavanje imena, bo trajalo nekaj časa, preden bo sprememba vidna v mobilni napravi. V tem primeru ponovno zaženite napravo ali prekinite in ponovno vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
Način iskanja
Ali lahko odkrijete napravo s postopkom [Select Printer] (Izberite tiskalnik) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Ročno iskanje (Wi-Fi))?
Lahko se zgodi, da omrežno okolje, s katerim je povezana mobilna naprava, naprave ne odkrije s postopkom [Select Printer] (Izberite tiskalnik) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Samodejno iskanje (Wi-Fi)). V tem primeru napravo poiščite ročno.
Ali lahko odkrijete napravo z ročnim iskanjem in vnosom imena FQDN (oblika, ki vsebuje ime gostitelja, ime poddomene in ime domene)?
<FQDN Primer iskanja>
Če je ime gostitelja »device01«, je ime poddomene »aaa«, ime domene pa »bbb.com«:
device01.aaa.bbb.com
Omrežne nastavitve mobilne naprave
Ali je v vaši mobilni napravi omogočena možnost [Settings] (Nastavitve) > [Wi-Fi]?
Ali je v vaši mobilni napravi nastavljen strežnik HTTP proxy?
Če uporabljate posredniški strežnik HTTP v tem programu nastavite posredniški strežnik v možnosti [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja).
Če ne uporabljate posredniškega strežnika HTTP, v nastavitvah za Wi-Fi mobilne naprave določite, da posredniški strežnik ni uporabljen, ali za napravo kot gostitelja, ki ne uporablja posredniškega strežnika, navedite naslov IP ali ime DNS (FQDN). Za več podrobnosti se posvetujte s skrbnikom omrežja.
Ali je omogočena možnost Bluetooth?
Če za iskanje naprav uporabljate Bluetooth, v mobilni napravi omogočite Bluetooth.
Upoštevajte tudi naslednje:
Ali držite odjemalec vodoravno?
Ali tipalo Bluetooth ni skrito?*
* Lokacija tipala Bluetooth je pri različnih odjemalcih različna. Morda boste lahko vzpostavili povezavo, če spremenite način držanja odjemalca.
OPOMBA
Če ne morete vzpostaviti povezave Bluetooth, ko zgornje težave niso prisotne, boste morda lahko vzpostavili povezavo s sprednje strani naprave.
Če ste izvedli možnost [Initialize All Data/Settings] (Inicializ. vseh nastavitev/nastavitve) na zaslonu [Management Settings] (Nastavitve nadzora) > [Data Management] (Upravljane podatkov) v napravi, s seznama naprav, povezanih s funkcijo Bluetooth v nastavitvah mobilnega odjemalca izbrišite napravo, ki je ponastavljena, in jo znova registrirajte (povežite) v tej aplikaciji.
Omrežne nastavitve za ta program
Ali se to ime skupnosti SNMP, ki je nastavljeno v možnosti [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [SNMP Community Name] (Imen skupnosti SNMP), ujema z nastavitvami v napravi?
Omrežne nastavitve naprave
Ali je možnost SNMPv1 nastavljena na [On] (Vklopljeno)?
Ali je naslov prehoda nastavljen pravilno?
Ali je maska podomrežja nastavljena pravilno?