Optično branje ni mogoče

Če optično branje ni mogoče, preverite naslednje možnosti.
Ali je ime datoteke v napravi nastavljeno v enobajtnih črkah/številkah?
Če optično berete iz naprave imageRUNNER ADVANCE s funkcijo [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) in datoteko v napravi poimenujete tako, da vsebuje dvobajtne znake, diakritične znake, kot so preglasi in/ali naglasi, ali posebne simbole, aplikacija ne bo mogla prejeti pravilnih podatkov, zato bo naprava prikazala sporočilo o napaki pri prenosu.
Ko v napravi določate ime datoteke, uporabite enobajtne alfanumerične znake ali enobajtne simbole (znake ASCII).
Ali so omrežne nastavitve naprave pravilne?
Če v napravi imageRUNNER ADVANCE nastavite [On] (Vklopljeno) za [Preferences] (Izbirne nastavitve) > [Network] (Omrežje) > [TCP/IP Settings] (Nastavitve za TCP/IP) > [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja), optično branje morda ne bo pravilno delovalo. V takem primeru izberite [Off] (Izključeno) in ponovno optično preberite.