Slanje faksa s uređaja pomoću aplikacije

Ova vam aplikacija omogućuje da šaljete faksove s uređaja i promijenite postavke faksa.
Po zadanom je registriran gumb za slanje faksa sa zadanim postavkama, ali možete registrirati i prilagođene postavke.
Registriranjem postavki i odredišta koje često koristite na gumbima te operacije možete aktivirati jednim dodirom gumba.

Zahtjevi

Uređaj koji želite koristiti mora dopuštati izvršavanje zadataka s mobilnih uređaja
Slijedite postupak u nastavku da biste omogućili postavku s upravljačke ploče uređaja.
Prikažite [Management Settings] (Postavke upravljanja) > [License/Other] (Licenca/ostalo) iz odjeljka (Settings/Registration) → postavite [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Dopusti obavljanje poslova s ​​mobilnog uređaja) na [On] (Uključeno).
[Log in as Guest user] (Prijavite se kao korisnik gost) onemogućeno je u odjeljku [App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije)
NAPOMENA
Ako je omogućena korisnička autorizacija uređaja te je [Display When Function Is Selected] (Prikaz kada je funkcija odabrana) postavljeno u odjeljku [Login Screen Display Settings] (Postavke prikaza zaslona za prijavu), prije izvršavanja operacije prikažite bilo koji od sljedećih zaslona.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Ako je na zaslonu za autorizaciju tipkovnicom prikazana softverska tipkovnica, prije izvršavanja operacije zatvorite softversku tipkovnicu.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Odaberite uređaj koji koristite.
3.Dodirnite [Other Functions] (Druge funkcije) na početnom zaslonu aplikacije Canon PRINT Business.
4.Dodirnite [Fax] (Faks).
Slanje faksa uz zadane postavke
5.Na zaslonu [Fax] (Faks) dodirnite [Fax] (Faks).
6.Unesite odredišnu adresu.
Možete dodirnuti [+] da biste otvorili adresar mobilnog uređaja i odredili odredište.
Određene su zadane postavke faksa, ali možete dodirnuti neku postavku da biste je promijenili.
7.Postavite izvornike na uređaj pa dodirnite [Start] (Početi).
Ako izvornike postavite nakon što dodirnete [Start] (Početi), zadatak bi se mogao otkazati.
8.Na prikazanom zaslonu potvrdite odredište pa dodirnite [OK] (U redu).
Ako se prikaže zaslon [Enter PIN Code] (Unesite PIN kod), unesite četveroznamenkasti PIN prikazan na zaslonu uređaja.
NAPOMENA
Možete omogućiti opciju [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Confirm Entered Fax Number] (Potvrdi uneseni broj faksa) da bi se prikazalo polje za potvrdu unesenog broja faksa kad odredište unosite ručno.
Ovisno o aplikaciji imenika koju koristite, aplikacija možda neće moći pristupiti odredištima. U tom slučaju koristite drugu aplikaciju imenika.
Registriranje novog gumba
5.Na zaslonu [Fax] (Faks) dodirnite [Add Button] (Dodaj gumb).
6.Odredite postavke koje želite registrirati na gumb, odredišni broj faksa i naziv gumba pa dodirnite [Store] (Pohrana).

Rezultat

Faks se šalje na navedeno odredište.
Ako ste registrirali novi gumb, dodat će se na zaslon [Fax] (Faks).
NAPOMENA
Da biste promijenili postavke registriranog gumba, dodirnite [] desno od gumba.
Da biste sortirali gumbe ili izbrisali neki gumb, dodirnite ikonu Edit u gornjem desnom kutu zaslona.
Ako se prikaže poruka "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", prijavite se na uređaj prije izvršavanja operacije ili promijenite postavke vizualnih poruka na uređaju.
Ako se prikaže poruka "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", provjerite postavke za [Fax] (Faks) na uređaju te promijenite postavke koje su u sukobu s postavkama određenima u aplikaciji.

Srodne teme