Registracija uređaja (registracija pomoću QR koda)

Možete registrirati uređaje koji će se koristiti za skeniranje, ispisivanje itd. Ovdje se objašnjava metoda registriranja uređaja skeniranjem QR koda prikazanog na uređaju pomoću mobilnog uređaja.

Zahtjevi

Broj registriranih uređaja nije dosegnuo gornju granicu.
U ovoj aplikaciji može se registrirati do 10 uređaja. Ako je registrirano ukupno 10 uređaja, tražite uređaje nakon brisanja registriranih uređaja.
Uređaj koji koristite podržava funkciju prikaza QR koda.
Na mobilni uređaj postavljena je stražnja kamera.

Povezivanje s uređajem izravnom vezom

Na uređaju je otvorena [Direct Connection] (Izravna veza).

Postupci

Prikazivanje QR koda na uređaju

1.Prikažite QR kod s mobilnog portala [Mobile Portal] (Mobilni portal).

Skeniranje QR koda pomoću mobilnog uređaja

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Dodirnite [QR Code] (QR kôd).
Kada je prikazan zaslon [Usage] (Korištenje)
Provjerite sadržaj i dodirnite [Continue] (Nastavi).
3.Postavite QR kôd unutar okvira prikazanog zaslona kamere.
Kada se QR kôd postavi unutar okvira, aplikacija će automatski skenirati QR kôd.
Ako se prikaže zaslon s postavkama za Wi-Fi mrežu, konfigurirajte postavke u skladu s uputama na zaslonu.

Rezultat

Uređaj je registriran na zaslonskom popisu [Select Printer] (Odabir pisača).
NAPOMENA
Također možete registrirati uređaj putem zaslona za ispis [Preview] (Pretpregled). Dodirnite [Printer] (Pisač) na zaslonu [Preview] (Pretpregled) da bi vam se prikazao zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).

Srodne teme