Registriranje uređaja (traženje na Wi-Fi mreži)

Možete tražiti i registrirati uređaje koji će se koristiti za skeniranje, ispisivanje itd. Postoji metoda za automatsko pronalaženje uređaja na mreži i metoda pronalaženja uređaja navođenjem IP adrese ili DNS naziva (FQDN).

Zahtjevi

Broj registriranih uređaja nije dosegnuo gornju granicu.
U ovoj aplikaciji može se registrirati do 10 uređaja. Ako je registrirano ukupno 10 uređaja, tražite uređaje nakon brisanja registriranih uređaja.

Postupci

Automatsko traženje uređaja na istoj mreži

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Dodirnite [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatsko pretraživanje (Wi-Fi)).
Prikazuju se otkriveni uređaji.
3.Odaberite uređaj.
4.Potvrdite informacije o uređaju u prikazanom dijaloškom okviru → dodirnite [Add] (Dodaj).
NAPOMENA
Ako se ne prikazuje uređaj koji želite koristiti, potražite ga pomoću [Manual Search (Wi-Fi)] (Ručno pretraživanje (Wi-Fi)).

Ručno traženje uređaja navođenjem IP adresa / DNS naziva (FQDN-a)

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Dodirnite [Manual Search (Wi-Fi)] (Ručno pretraživanje (Wi-Fi)).
3.Unesite IP adresu ili DNS naziv uređaja (FQDN) koji želite koristiti.
Pretraživanje navođenjem DNS-a
Unesite FQDN.
<FQDN.Entry Sample>
Ako je naziv glavnog računala „device01“, naziv poddomene „aaa“, a domena je „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
4.Odaberite uređaj.
5.Potvrdite informacije o uređaju u prikazanom dijaloškom okviru → dodirnite [Add] (Dodaj).

Rezultat

Uređaj je registriran na zaslonskom popisu [Select Printer] (Odabir pisača).
NAPOMENA
Također možete registrirati uređaj putem zaslona za ispis [Preview] (Pretpregled). Dodirnite [Printer] (Pisač) na zaslonu [Preview] (Pretpregled) da bi vam se prikazao zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).

Srodne teme