Registracija uređaja (registracija putem Wi-Fi Direct veze)

Možete tražiti i registrirati uređaje koji će se koristiti za skeniranje, ispisivanje itd. Ovdje se objašnjava metoda registriranja uređaja pomoću Wi-Fi Direct veze.

Zahtjevi

Broj registriranih uređaja nije dosegnuo gornju granicu.
U ovoj aplikaciji može se registrirati do 10 uređaja. Ako je registrirano ukupno 10 uređaja, tražite uređaje nakon brisanja registriranih uređaja.
Mobilni uređaj koji koristite podržavaju Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct je omogućen i pokrenut u postavkama uređaja koji koristite.
Informacije o položaju omogućene su odjeljku [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Koristi pisač Wi-Fi Direct).

Postupci

Pokretanje Wi-Fi Direct veze pomoću mobilnog uređaja

1.Sa zaslona s postavkama Wi-Fi veze u operacijskom sustavu mobilnog uređaja otvorite Wi-Fi Direct pa među uređajima koje je Wi-Fi Direct prepoznao odaberite onaj koji želite koristiti.

Dopuštanje povezivanja s uređajem

1.Kada uređaj primi zahtjev za povezivanje s mobilnog uređaja, poruka u kojoj to stoji prikazuje se na zaslonu uređaja. U tom slučaju na uređaju dopustite vezu.

Registriranje uređaja

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Dodirnite [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatsko pretraživanje (Wi-Fi)).
Prikazuju se otkriveni uređaji.
3.Odaberite uređaj.
4.Potvrdite informacije o uređaju u prikazanom dijaloškom okviru → dodirnite [Add] (Dodaj).

Rezultat

Uređaj je registriran na zaslonskom popisu [Select Printer] (Odabir pisača).
NAPOMENA
Također možete registrirati uređaj putem zaslona za ispis [Preview] (Pretpregled). Dodirnite [Printer] (Pisač) na zaslonu [Preview] (Pretpregled) da bi vam se prikazao zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).

Srodne teme