Pohrana podataka ispisa u ulazni spremnik na uređaju

Podatke ispisa možete pohraniti u ulazni spremnik na uređaju. Ispisivati, mijenjati postavke i kombinirati pohranjene podatke možete putem upravljačke ploče uređaja ili pomoću softvera Remote UI.

Zahtjevi

Uređaj koji koristite podržava funkciju spremnika.

Postupci

Odabir datoteke za pohranu

1.Prikažite datoteku za ispis na zaslonu za pregled dokumenta.
2.Dodirnite [].
Prikazat će se zaslon [Preview] (Pretpregled).

Pohrana odabrane datoteke

1.Dodirnite [Printer] (Pisač) i odaberite uređaj koji će se koristiti za ispis.
2.Dodirnite postavke ispisa → dodirnite [Output Method] (Način obrade).
3.Na zaslonu [Output Method] (Način obrade) odaberite [Store] (Pohrana) → dodirnite ikonu pojedinosti.
4.Promijenite [Document Name] (Naziv dokumenta).
5.Dodirnite [Mail Box] (Poštanski pretinac).
6.Kao odredište za pohranu odaberite broj ulaznog spremnika.
7.Vratite se na zaslon [Output Method] (Način obrade) > [Print Settings] (Postavke ispisa) > [Preview] (Pretpregled).
8.Na zaslonu [Preview] (Pretpregled) dodirnite [Store] (Pohrana).

Rezultat

Odabrani podaci pohranit će se na uređaj.
NAPOMENA
Informacije o ispisu datoteke u ulazni spremnik možete pronaći u priručnicima isporučenima s pisačem.

Srodne teme