Upravljanje korisnicima za ispis

Ispisom možete upravljati putem funkcije upravljanja ID-om odjela ili pomoću funkcije provjere autentičnosti korisnika.

Zahtjevi

Uređaj koji koristite podržava funkciju upravljanja ID-om odjela / funkciju provjere autentičnosti korisnika.
Funkcija upravljanja ID-om odjela / provjerom autentičnosti korisnika omogućena je na uređaju.
NAPOMENA
Pojedinosti potražite u priručnicima isporučenima s uređajem.
Provjera autentičnosti korisnika upotrebljava podatke o korisniku koji su registrirani na uređaju.

Postupci

Odabir datoteke za ispis

1.Prikažite datoteku za ispis na zaslonu za pregled dokumenta.
2.Dodirnite [].
Prikazat će se zaslon [Preview] (Pretpregled).

Ispis odabrane datoteke

1.Dodirnite [Printer] (Pisač) i odaberite uređaj koji će se koristiti za ispis.
2.Dodirnite postavke ispisa → dodirnite [Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti).
3.Dodirnite ikonu pojedinosti za [Dept. ID Mgt.] (Upravljanje ID-om odjela)/[User Authentication] (Korisnička autorizacija).
4.Konfigurirajte postavke upravljanja korisnicima.
[Dept. ID Mgt.] (Upravljanje ID-om odjela)
[Department ID] (ID odjela)/[PIN]:
Unesite vrijednost postavljenu na uređaju.
[User Authentication] (Korisnička autorizacija)
[User Name] (Korisničko ime)/[Password] (Lozinka):
Unesite vrijednost postavljenu na uređaju.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Potvrda ID-a odjela / PIN-a prilikom ispisa):
Kada je ova opcija omogućena, prilikom izvršavanja ispisa u aplikaciji će se prikazati dijaloški okvir za potvrdu / postavljanje podataka za provjeru autentičnosti.
5.Vratite se na zaslon [Print Settings] (Postavke ispisa) > [Preview] (Pretpregled).
6.Na zaslonu [Preview] (Pretpregled) dodirnite [Print] (Ispis).

Rezultat

Ispisom odabranih podataka upravlja se pomoću načina koji ste postavili.

Srodne teme