Skeniranje (serija imageCLASS/i-SENSYS)

Višefunkcijskim uređajem možete upravljati s mobilnog uređaja i snimati skenirane podatke.
Skenirajte pomoću sljedećih metoda za seriju koja na glavnom izborniku uređaja nema [Scan for Mobile] (Skeniranje za mobilni uređaj) ili [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilno skeniranje)

Postupci

Priprema višenamjenskog uređaja

1.Dokument postavite na staklo ili u ulagač.
2.Pritisnite [Scan] (Skeniranje).
3.Pritisnite [] ili [] da biste odabrali [Remote Scanner] (Udaljeni skener) → pritisnite [OK] (U redu).
Prikazat će se zaslon s udaljenim skenerom na čekanju (na mreži).
NAPOMENA
Na nekim modelima uređaja možete postaviti da se skener automatski poveže s internetom.
Međutim, ovisno o postavkama uređaja, automatsko povezivanje s internetom možda nije omogućeno.
Pojedinosti potražite u priručnicima isporučenima s uređajem.

Izvršavanje radnji mobilnim uređajem

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu na početnom zaslonu aplikacije Canon PRINT Business i registrirajte/odaberite uređaj za upotrebu.
2.Na početnom zaslonu dodirnite [Scan] (Skeniranje).
3.Na zaslonu [Scan] (Skeniranje) konfigurirajte postavke skeniranja.
4.Dodirnite [Scan] (Skeniranje).
Prilikom skeniranja s kopirnog stakla
Po dovršetku skeniranja originala na mobilnom uređaju prikazat će se zaslon za potvrdu nastavka skeniranja.
Kada želite nastaviti skeniranje:
Postavite original → dodirnite [Scan] (Skeniranje).
Kada želite završiti skeniranje:
Dodirnite [Done] (Gotovo).
NAPOMENA
Prilikom skeniranja obje strane izvornog dokumenta pomoću ulagača dokumenata, kako biste poravnali orijentaciju parnih i neparnih stranica, podesite [2-Sided Original] (Obostrani original) sukladno smjeru uvezivanja originalna.
Međutim, podesite [2-Sided Original] (Obostrani original) na sljedeći način prilikom skeniranja originala u pejzažnom položaju.
Za obostrane originale s uvezom po kraćoj strani slijeva: [Calendar Type] (Vrsta kalendara)
Za obostrane originale s uvezom po duljoj strani: [Book Type] (Vrsta knjige)

Rezultat

Skenirani podaci spremit će se i prikazat će se pregled.

Srodne teme