Uređaj nije prepoznat

Kada uređaje tražite pomoću zaslona [Select Printer] (Odabir pisača) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatsko pretraživanje (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Pisači u blizini) otkriveni se uređaji prikazuju redoslijedom kojim su otkriveni. Proces traženja uređaja obično traje oko 10 sekundi.
Ako u Wi-Fi postavkama mobilnog uređaja unesete IP adresu pogrešnog DNS poslužitelja, doći će do isteka vremena tijekom postupka učitavanja naziva glavnog računala te bi traženje pisača moglo potrajati.
Ako nakon završetka postupka pretraživanja uređaj i dalje ne možete prepoznati, ponovno pokrenite postupak pretraživanja. Ako nakon završetka ponovnog postupka pretraživanja uređaj i dalje ne možete prepoznati, provjerite sljedeće:
NAPOMENA
Ako i nakon što ste provjerili sljedeće stavke ne možete pronaći uređaj, ponovno pokrenite mobilni uređaj. Možda ćete otkriti uređaj.
Ako uređaj i dalje ne možete prepoznati, od administratora mreže zatražite podatke o mrežnom okruženju.
Podržani uređaji
Podržava li uređaj koji koristite aplikaciju Canon PRINT Business?
Na web-stranici za podršku aplikacije Canon PRINT Business provjerite popis podržanih uređaja.
Mrežno okruženje (ako naziv uređaja određuje DNS poslužitelj)
Je li IP adresa uređaja ispravno registrirana u tablici razlučivanja naziva DNS poslužitelja (normalno/obrnuto razlučivanje)?
Čak i ako promijenite sadržaj tablice razlučivanja naziva, možda će trebati neko vrijeme da promjena postane aktivna na mobilnom uređaju. Ako se to dogodi, ponovo pokrenite uređaj ili prekinite i zatim ponovo uspostavite vezu s Wi-Fi mrežom.
Način pretraživanja
Možete li otkriti uređaj pomoću opcije [Select Printer] (Odabir pisača) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Ručno pretraživanje (Wi-Fi))?
Ovisno o mrežnom okruženju u koje je mobilni uređaj priključen, uređaj možda nećete moći otkriti pomoću postupka [Select Printer] (Odabir pisača) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatsko pretraživanje (Wi-Fi)). U tom slučaju morat ćete izvršiti ručno pretraživanje.
Jeste li pomoću ručnog pretraživanja unosom FQDN-a (oblik koji uključuje naziv glavnog računala, naziv poddomene i naziv domene) pronašli uređaj?
<FQDN.Entry Sample>
Ako je naziv glavnog računala „device01“, naziv poddomene „aaa“, a domena je „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
Mrežne postavke mobilnog uređaja
Je li opcija [Settings] (Postavke) > [Wi-Fi] omogućena na vašem mobilnom uređaju?
Je li na vašem mobilnom uređaju podešen HTTP proxy?
Ako koristite HTTP proxy, podesite proxy tako da u ovoj aplikaciji odaberete [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Proxy Settings] (Postavke proxyja).
Ako ne koristite HTTP proxy, promijenite Wi-Fi postavke mobilnog uređaja na postavke koje ne koriste proxy ili navedite IP adresu ili DNS naziv (FQDN) za uređaj host koji ne koristi proxy. Pojedinosti zatražite od administratora mreže.
Je li omogućen Bluetooth?
Ako koristite Bluetooth za traženje uređaja, omogućite Bluetooth na mobilnom uređaju.
Osim toga, pazite na sljedeće.
Držite li uređaj vodoravno?
Nije li senzor za Bluetooth skriven?*
* Lokacija senzora za Bluetooth razlikuje se ovisno o uređaju. Možda će se veza moći uspostaviti ako promijenite način na koji držite uređaj.
NAPOMENA
Ako ne možete uspostaviti Bluetooth vezu kada navedenih problema nema, možda ćete moći uspostaviti vezu ponovnim povezivanjem na prednjoj strani uređaja.
Ako ste izvršili [Initialize All Data/Settings] (Inicijaliziraj sve podatke/postavke) u opciji [Management Settings] (Postavke upravljanja) > [Data Management] (Upravljanje podacima) na uređaju, s popisa uređaja povezanih Bluetooth vezom u postavkama mobilnog uređaja izbrišite uređaj koji je aktiviran i ponovo registrirajte (uparite) uređaj u ovoj aplikaciji.
Postavke mreže za ovu aplikaciju
Odgovara li naziv grupe korisnika SNMP-a podešen u opciji [App Settings] (Postavke aplikacije) > [SNMP Community Name] (Naziv grupe korisnika SNMP-a) postavci na uređaju?
Mrežne postavke uređaja
Je li postavka SNMPv1 podešena na [On] (Uključeno)?
Je li adresa pristupnika ispravno postavljena?
Je li maska podmreže ispravno postavljena?