Utilizarea aplicaţiei pentru a trimite faxuri de pe un dispozitiv

Cu această aplicaţie, puteţi trimite faxuri de pe un dispozitiv şi puteţi modifica setările de fax.
Un buton pentru trimiterea unui fax cu setările implicite este înregistrat în mod implicit, dar puteţi înregistra şi setări personalizate.
Prin înregistrarea setărilor şi destinaţiilor utilizate frecvent în butoane, puteţi executa operaţiunile înregistrate prin simpla atingere a unui buton.

Condiţii preliminare esenţiale

Dispozitivul utilizat permite efectuarea lucrărilor de pe terminale mobile
Urmaţi procedura de mai jos pentru a activa opţiunea din panoul de comandă al dispozitivului.
Afişaţi [Management Settings] (Setări gestionare) > [License/Other] (Licenţă/Altele) din cadrul (Settings/Registration) → setaţi [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Se permite efectuarea lucrărilor de pe dispozitive mobile) ca [On] (Pornit).
[Log in as Guest user] (Conectare ca utilizator invitat) este dezactivat în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator)
NOTĂ
Dacă funcţia de autentificare a utilizatorului este activată şi [Display When Function Is Selected] (Se afişează când funcţia este selectată) este setat în [Login Screen Display Settings] (Setări de afişare ecran de conectare), afişaţi oricare dintre următoarele ecrane înainte de a efectua operaţia.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Dacă tastatura software este afişată pe ecranul de autentificare a tastaturii, închideţi tastatura software înainte de a efectua operaţia.

Proceduri

1.Atingeţi [] în colţul din stânga sus al ecranului de pornire Canon PRINT Business.
Este afişat ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
2.Selectaţi dispozitivul pe care îl utilizaţi.
3.Atingeţi [Other Functions] (Alte funcţii) în ecranul de pornire al aplicaţiei Canon PRINT Business.
4.Atingeţi [Fax].
Trimiterea unui fax cu setările implicite
5.În ecranul [Fax], atingeţi [Fax].
6.Introduceţi adresa de destinaţie.
Puteţi atinge [+] pentru a deschide agenda terminalului mobil şi a selecta o destinaţie.
Sunt specificate setările de fax implicite, dar le puteţi atinge pentru a le modifica.
7.Plasaţi originalele pe dispozitiv, apoi atingeţi [Start] (Pornire).
Dacă plasaţi originalele după ce aţi atins [Start] (Pornire), lucrarea ar putea fi anulată.
8.Confirmaţi destinaţia pe ecranul afişat, apoi atingeţi [OK].
Dacă se afişează [Enter PIN Code] (Introducere cod PIN), introduceţi codul PIN format din patru cifre afişat pe ecranul dispozitivului.
NOTĂ
Puteţi activa [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Confirm Entered Fax Number] (Confirmare număr de fax introdus) pentru a afişa un câmp de confirmare a numărului de fax introdus atunci când introduceţi manual o destinaţie.
Este posibil ca aplicaţia să nu poată accesa destinaţii, în funcţie de aplicaţia agendă pe care o folosiţi. În acest caz, utilizaţi o altă aplicaţie agendă.
Înregistrarea unui buton nou
5.În ecranul [Fax], atingeţi [Add Button] (Adăugare buton).
6.Selectaţi setările pe care doriţi să le înregistraţi pentru buton, numărul de fax de destinaţie şi numele butonului, apoi atingeţi [Store] (Stocare).

Rezultat

Faxul este trimis la destinaţia specificată.
Dacă aţi înregistrat un buton nou, acesta este adăugat pe ecranul [Fax].
NOTĂ
Pentru a schimba setările unui buton înregistrat, atingeţi [] în dreapta acestuia.
Pentru a ordona butoanele sau a şterge un buton, atingeţi pictograma Edit din dreapta sus a ecranului.
Dacă se afişează mesajul „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.”, conectaţi-vă la dispozitiv înainte de a efectua operaţia sau schimbaţi setările dispozitivului pentru mesajele vizuale.
Dacă se afişează mesajul „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.”, verificaţi setările [Fax] ale dispozitivului şi schimbaţi-le pe cele care nu corespund setărilor specificate în aplicaţie.

Subiecte asociate