Funcţii care pot utiliza NFC

Dacă dispozitivul şi terminalul mobil pe care le folosiţi acceptă NFC, puteţi porni aplicaţia, puteţi selecta un dispozitiv, puteţi imprima date şi puteţi trimite o destinaţie către funcţia [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) / [Scan] (Scanare) a dispozitivului doar atingând semnul NFC al dispozitivului. Dacă setările Wi-Fi ale terminalului mobil sunt dezactivate, acestea sunt activate automat şi terminalul mobil este conectat la reţeaua Wi-Fi. Pe ecranele unde pot fi utilizate funcţiile aplicaţiei compatibile cu NFC, este afişată pictograma [].
Dacă utilizaţi alt dispozitiv decât unul care permite conectarea directă, dispozitivul şi terminalul mobil trebuie conectate la aceeaşi reţea.
Următoarele funcţii sunt compatibile cu NFC.
Deschiderea aplicaţiei
Dacă atingeţi semnul NFC al dispozitivului atunci când aplicaţia nu este deschisă, aplicaţia se deschide şi dispozitivul atins este înregistrat/selectat.
Selectarea dispozitivului
Dacă îl atingeţi atunci când aplicaţia este deschisă, dispozitivul atins este înregistrat/selectat.
Imprimarea datelor previzualizate
Dacă îl atingeţi atunci când datele sunt afişate în ecranul de previzualizare a documentului sau în ecranul [Preview] (Previzualizare), datele sunt imprimate de dispozitivul atins. Setările de imprimare setate la ultima imprimare efectuată sunt utilizate. Dacă selectaţi altă imprimantă decât cea cu care aţi efectuat ultima dată imprimarea, datele sunt imprimate cu setările implicite.
Trimiterea unei destinaţii a funcţiei [Scan and Send] (Scanare şi transmitere)/[Scan] (Scanare) către un dispozitiv
Când introduceţi o destinaţie pentru funcţia [Scan and Send] (Scanare şi transmitere)/[Scan] (Scanare) a dispozitivului, atingând dispozitivul într-o stare în care a fost introdusă destinaţia în ecranul [Other Functions] (Alte funcţii) > [Provide Address] (Furnizare adresă) > [Provide Address] (Furnizare adresă) din această aplicaţie, destinaţia este trimisă către dispozitivul atins.
NOTĂ
Pentru a utiliza NFC, trebuie să activaţi NFC în setările terminalului mobil. Dacă NFC este dezactivat în setările terminalului mobil, atingeţi [], apoi atingeţi [OK] în caseta de dialog afişată pentru a se afişa ecranul de setări.
Puteţi înregistra până la 10 dispozitive în aplicaţie. Dacă se afişează mesajul [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Nu se mai pot înregistra alte imprimante. Ştergeţi din imprimante, apoi încercaţi să reînregistraţi imprimanta.) atingeţi din nou dispozitivul după ce aţi şters un dispozitiv de pe ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).

Subiecte asociate