Înregistrarea dispozitivului (căutarea cu Bluetooth)

Puteţi căuta şi înregistra dispozitive care să fie utilizate pentru scanare, imprimare etc. Aici este explicată metoda pentru căutarea şi pentru înregistrarea dispozitivelor din apropiere cu Bluetooth.

Condiţii preliminare esenţiale

Numărul de dispozitive înregistrate nu a atins limita superioară.
În această aplicaţie pot fi înregistrate până la 10 dispozitive. Dacă sunt înregistrate 10 dispozitive, căutaţi dispozitivele după ştergerea dispozitivelor înregistrate.
O opţiune compatibilă Bluetooth-este instalată pe dispozitivul de folosit.
Bluetooth este activat în setările dispozitivului pe care îl utilizaţi.
Bluetooth este activat în setările terminalului mobil.
[App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator) este setat.
Oricum, [Log in as Guest user] (Conectare ca utilizator invitat) trebuie dezactivat.
Informaţiile de localizare sunt activate în setările terminalului mobil.

Proceduri

Căutarea dispozitivelor din apropiere cu Bluetooth

1.Atingeți [] în colțul din stânga sus al ecranului de pornire Canon PRINT Business.
Este afișat ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
2.Atingeți [Nearby Printers] (Imprimante din apropiere).
Se afişează dispozitivele identificate.
Dacă dispozitivul nu este detectat
Apropiaţi-vă de o locaţie în care dispozitivul este vizibil şi atingeţi [Search] (Căutare). Distanţa estimată în care un dispozitiv este detectabil prin Bluetooth este 2 m/80 inches.
3.Selectaţi dispozitivul.
4.Confirmaţi informaţiile despre dispozitiv în caseta de dialog afişată → atingeţi [Add] (Adăugare).
Dacă se afişează un ecran cu setări pentru o reţea Wi-Fi, configuraţi setările conform instrucţiunilor afişate pe ecran.
Dacă se afişează ecranul [Usage] (Utilizare)
Introduceţi codul PIN conform ecranului şi înregistraţi (sincronizaţi) dispozitivul în terminalul mobil ca dispozitiv conectat prin Bluetooth.
Dacă se afişează ecranul [Adjust Sensitivity] (Ajustare sensibilitate)/[Adjust Sensitivity for Login] (Ajustare sensibilitate pentru conectare)
Este necesară reglarea sensibilităţii Bluetooth pentru terminalul mobil pe care îl utilizaţi. Reglaţi sensibilitatea conform instrucţiunilor de pe ecran.

Rezultat

Dispozitivul este înregistrat în lista din ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
NOTĂ
Puteţi, de asemenea, înregistra un dispozitiv din ecranul de imprimare [Preview] (Previzualizare). Atingeți [Printer] (Imprimantă) din ecranul [Preview] (Previzualizare) pentru a afișa ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).

Subiecte asociate