Înregistrarea dispozitivului (înregistrarea prin Wi-Fi Direct)

Puteţi căuta şi înregistra dispozitive care să fie utilizate pentru scanare, imprimare etc. Aici este explicată metoda pentru înregistrarea unui dispozitiv cu Wi-Fi Direct.

Condiţii preliminare esenţiale

Numărul de dispozitive înregistrate nu a atins limita superioară.
În această aplicaţie pot fi înregistrate până la 10 dispozitive. Dacă sunt înregistrate 10 dispozitive, căutaţi dispozitivele după ştergerea dispozitivelor înregistrate.
Terminalul mobil și dispozitivul pe care le utilizați acceptă Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct este activat și pornit în setările dispozitivului pe care îl utilizaţi.
Informaţiile despre poziţie se activează din [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Utilizare imprimantă Wi-Fi Direct).

Proceduri

Pornirea Wi-Fi Direct cu terminalul mobil

1.Deschideți ecranul Wi-Fi Direct din ecranul setărilor Wi-Fi al SO al terminalului mobil și selectați un dispozitiv de utilizat dintre dispozitivele detectate Wi-Fi Direct.

Permiterea unei conexiuni cu un dispozitiv

1.Când dispozitivul primește o solicitare de conectare de la un terminal mobil, mesajul care indică acest lucru este afișat pe ecranul dispozitivului. În acest caz, utilizați dispozitivul pentru a permite conectarea.

Înregistrarea dispozitivului

1.Atingeți [] în colțul din stânga sus al ecranului de pornire Canon PRINT Business.
Este afișat ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
2.Atingeți [Auto Search (Wi-Fi)] (Căutare automată (Wi-Fi)).
Se afişează dispozitivele identificate.
3.Selectaţi dispozitivul.
4.Confirmaţi informaţiile despre dispozitiv în caseta de dialog afişată → atingeţi [Add] (Adăugare).

Rezultat

Dispozitivul este înregistrat în lista din ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
NOTĂ
Puteţi, de asemenea, înregistra un dispozitiv din ecranul de imprimare [Preview] (Previzualizare). Atingeți [Printer] (Imprimantă) din ecranul [Preview] (Previzualizare) pentru a afișa ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).

Subiecte asociate