Efectuarea imprimării securizate

Puteţi să ataşaţi un PIN datelor de imprimare şi să-l salvaţi pe dispozitiv. Această funcţie este utilă când doriţi să imprimaţi un document confidenţial.

Condiţii preliminare esenţiale

Dispozitivul utilizat compatibil cu imprimarea securizată.

Proceduri

Selectarea fişierului de imprimat

1.Afişaţi fişierul care va fi imprimat în ecranul de previzualizare a documentelor.
2.Atingeți [].
Se afişează ecranul [Preview] (Previzualizare).

Imprimarea fişierului selectat

1.Atingeți [Printer] (Imprimantă) şi selectaţi dispozitivul de utilizat pentru imprimare.
2.Atingeți setările de imprimare → atingeți [Output Method] (Metodă de generare).
3.În ecranul [Output Method] (Metodă de generare), selectați [Secure Print] (Imprimare securizată) → atingeți pictograma detalii.
4.Setaţi imprimarea securizată în ecranul [Secure Print] (Imprimare securizată).
[PIN]:
Introduceţi parola solicitată atunci când imprimaţi de pe dispozitiv.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Confirmare informaţii utilizator la imprimarea securizată):
Atunci când această opţiune este activată, în aplicaţie este afişată o casetă de dialog pentru confirmarea/setarea numelui documentului, a numelui utilizatorului şi a parolei atunci când se execută o lucrare de imprimare securizată.
5.Reveniţi la ecranul [Output Method] (Metodă de generare) > [Print Settings] (Setări de imprimare) > [Preview] (Previzualizare).
6. În ecranul [Preview] (Previzualizare), atingeți [Secure Print] (Imprimare securizată).
7.Selectaţi un nume de document şi introduceţi parola în panoul de control al dispozitivului.
NOTĂ
Pentru informaţii despre imprimarea fişierului salvat pe dispozitiv, consultaţi manualele furnizate împreună cu dispozitivul.

Rezultat

Datele selectate sunt imprimate.

Subiecte asociate