Dispozitivul nu este detectat

Când identificaţi dispozitive cu ajutorul opţiunilor de pe ecran [Select Printer] (Selectare imprimantă) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Căutare automată (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Imprimante din apropiere), dispozitivele detectate sunt enumerate pe măsură ce sunt identificate. Procesul de căutare a dispozitivului durează în mod normal circa 10 secunde.
Dacă la setările Wi-Fi ale terminalului mobil introduceţi adresa IP a unui server DNS nevalid, în timpul procesului de achiziţie a numelui gazdei intervine o pauză, deci este posibil ca procesul de căutare a dispozitivului să dureze.
Dacă dispozitivul nu este detectat după finalizarea procesului de căutare, acesta poate fi detectat dacă executaţi din nou procesul de căutare. Dacă dispozitivul dorit rămâne în continuare nedetectat după repetarea căutării, verificaţi următoarele:
NOTĂ
Dacă dispozitivul nu este detectat nici după confirmarea următoarelor opţiuni, reporniţi terminalul mobil. Dispozitivul poate fi detectat.
Dacă dispozitivul rămâne în continuare nedetectat, consultaţi-vă cu administratorul de reţea cu privire la mediul de reţea.
Dispozitive compatibile
Dispozitivul pe care îl utilizaţi este compatibil cu aplicaţia Canon PRINT Business?
Verificaţi lista de dispozitive compatibile în pagina de asistenţă a aplicaţiei Canon PRINT Business.
Mediu de reţea (dacă numele dispozitivului este determinat de un server DNS)
Adresa IP a dispozitivului este corect înregistrată în tabelul de rezoluţie de nume al serverului DNS (rezoluţie normală/inversă)?
Chiar dacă modificaţi conţinutul tabelului de rezoluţie de nume, reflectarea schimbării în terminalul mobil poate dura ceva timp. În acest caz, reporniţi terminalul sau deconectaţi-l şi apoi reconectaţi-l la reţeaua Wi-Fi.
Metoda de căutare
Puteţi identifica dispozitivul din [Select Printer] (Selectare imprimantă) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Căutare manuală (Wi-Fi))?
În funcţie de mediul de reţea la care este conectat terminalul mobil, este posibil ca dispozitivul să nu fie identificat cu opţiunile [Select Printer] (Selectare imprimantă) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Căutare automată (Wi-Fi)). În acest caz, trebuie să efectuaţi o căutare manuală.
Puteţi identifica dispozitivul atunci când căutaţi manual dispozitive prin introducerea numelui FQDN (format care include numele gazdei, numele subdomeniului şi numele domeniului)?
<FQDN Exemplu de introducere>
Dacă numele gazdei este „device01” numele subdomeniului este „aaa” şi numele domeniului este „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
Setări de reţea ale terminalului mobil
Opţiunea [Settings] (Setări) > [Wi-Fi] este activată pe terminalul dvs. mobil?
Este setat un proxy HTTP pe terminalul mobil?
Dacă utilizaţi un proxy HTTP, setaţi proxy în această aplicaţie în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Proxy Settings] (Setări proxy).
Dacă nu utilizaţi un proxy HTTP, modificaţi setările Wi-Fi ale terminalului mobil astfel încât să nu fie utilizat un proxy sau specificaţi adresa IP ori numele DNS (FQDN) pentru dispozitiv ca gazdă care nu utilizează un proxy. Pentru detalii, consultaţi-vă cu administratorul de reţea.
Bluetooth este activat?
Dacă utilizaţi Bluetooth pentru a căuta dispozitive, activaţi, Bluetooth pe terminalul mobil.
De asemenea, trebuie să fiţi conştient de următoarele.
Ţineţi terminalul în poziţie orizontală?
Senzorul Bluetooth nu este ascuns?*
* Locaţia senzorului Bluetooth variază de la un terminal la altul. Este posibil să vă puteţi conecta dacă schimbaţi poziţia în care ţineţi terminalul.
NOTĂ
Dacă nu vă puteţi conecta prin Bluetooth când problemele de mai sus nu există, este posibil să vă puteţi conecta prin reconectare în partea din faţă a dispozitivului.
Dacă aţi executat [Initialize All Data/Settings] (Iniţializare toate datele/setările) din [Management Settings] (Setări gestionare) > [Data Management] (Gestionare date) pe dispozitiv, din lista dispozitivelor conectate prin Bluetooth în setările terminalului mobil, ştergeţi dispozitivul care a fost iniţializat şi înregistraţi (sincronizaţi) din nou dispozitivul în aplicaţie.
Setări de reţea pentru această aplicaţie
Numele de comunitate SNMP setat în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [SNMP Community Name] (Nume comunitate SNMP) corespunde cu setarea de pe dispozitiv?
Setări de reţea ale dispozitivului
Setarea SNMPv1 este setată la [On] (Pornit)?
Adresa gateway (de acces) este setată corect?
Masca de subreţea este setată corect?