Изпращане на локални документи по имейл

Можете да изпратите файлове, съхранени в мобилното устройство, по имейл.

Процедури

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Documents] (Документи).
2.Изберете файла за изпращане от изброените на екрана възможности.
Извежда се екранът за преглед на документ.
3.Докоснете [] на екрана за визуализация на документи → изберете имейл приложение.

Резултат

Имейл софтуерът е отворен и избраният файл е прекачен към нов имейл.

Свързани теми