Настройване/отпечатване на данни за печат, задържани в устройство, от мобилно устройство

Можете да проверявате и променяте настройките за печат, както и да отпечатвате данни за печат, задържани в устройство. Можете също да използвате функциите на устройството, които не могат да се настройват чрез функциите за печат на това приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА
Чрез тази функция се показват задачите, принадлежащи на потребителя, зададен в [User Name] (Потребителско име) и [Domain Name] (Име на домейн), на екрана [User Information] (Информация за потребител).

Предварителни изисквания

Зададено е [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител).

Процедури

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [].
2.На екрана [Select Printer] (Избор на принтер) изберете устройството, в което са задържани данните за печат.
3.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Other Functions] (Други функции).
4.Докоснете [Release and Print] (Освобождаване и печат).
5.Докоснете [] за задачата, която желаете да отпечатате.
6.Проверете и/или променете [Print Settings] (Настройки за печат)/[Template] (Шаблон)/броя копия.
7.Докоснете [Print] (Печат).

Резултат

Избраната задача се отпечатва.

Свързани теми