Изпращане на адрес на дестинация, който може да се използва с функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) на устройството

Можете да изпратите адрес на дестинация, който се съхранява в адресния указател на мобилното устройство към устройството. Изпратеният адрес на дестинация може да се посочи като дестинация при използване на функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) на устройството. Можете също да въведете в приложението тема, текст и име на файл и да ги изпратите към устройството. Когато избирате устройството, към което ще изпращате, можете да използвате NFC, Bluetooth или QR код.

Предварителни изисквания

Зададено е [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител). (Когато функцията за удостоверяване на потребител е зададена на устройството)

Процедури

Задайте дестинацията чрез мобилното устройство

1.На началния екран докоснете [Other Functions] (Други функции) > [Provide Address] (Задаване на адрес).
2.Въведете адрес на дестинация/CC/тема/име на файл/текст.

Изберете устройство и изпратете адреса на дестинация

Когато избирате устройство чрез NFC
Операции чрез устройството
3.Натиснете [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) или [Scan] (Сканиране) > [E-Mail] (Имейл) на контролния панел.
Операции чрез мобилното устройство
4.При изведен екран [Provide Address] (Задаване на адрес) доближете мобилното устройство до NFC символа на устройството.
Адресът на дестинация се изпраща към доближеното устройство.
При избор на устройство чрез Bluetooth
Операции чрез мобилното устройство
3.Докоснете [Next] (Напред) на екрана [Provide Address] (Задаване на адрес).
4.Изберете устройството, което използвате, от екрана [Nearby Printers] (Принтери в близост).
Адресът на дестинация се изпраща към избраното устройство.
Ако устройството не бъде открито
Преместете се на място, където има директна видимост към устройството, и докоснете [Search] (Търсене). Приблизителното разстояние, на което устройството може да бъде открито чрез Bluetooth, е 2 m/80 inches.
Ако се отвори екранът [Usage] (Употреба)
Въведете PIN кода, показан на екрана, и запаметете (сдвоете) устройството в списъка със сдвоени Bluetooth устройства на мобилното устройство.
Ако се отвори екранът [Adjust Sensitivity] (Настройване на чувствителност) / [Adjust Sensitivity for Login] (Настройване на чувствителност за влизане)
Необходима е настройка на чувствителността на Bluetooth за мобилното устройство, което използвате. Настройте чувствителността съгласно инструкциите в екрана.
При избор на устройство чрез QR код
Операции чрез устройството
3.Покажете QR кода от [Mobile Portal] (Мобилен портал) на устройството.
Операции чрез мобилното устройство
4.Докоснете [Next] (Напред) на екрана [Provide Address] (Задаване на адрес).
5.Разположете изведения на екрана на устройството QR код в рамката на екрана за снимане на мобилното устройство.
Когато QR кодът бъде разположен в рамката, приложението сканира автоматично QR кода.
Адресът на дестинация се изпраща към избраното чрез QR кода устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако активирате [Provide Address to Selected Printer] (Задаване на адрес на избрания принтер) в [App Settings] (Настройки на приложението) > [Provide Address] (Задаване на адрес), можете да изпратите адрес на дестинация до устройствата, изведени на началния екран на приложението. В този случай не е необходимо да избирате устройство след въвеждане на всеки елемент на екрана [Provide Address] (Задаване на адрес).
Възможно е приложението да не може да търси адреси в зависимост от използваното приложение за адресен указател. Ако това се случи, използвайте друго приложение за адресен указател.
Ако получите подкана за въвеждане на парола, я въведете в [Remote UI Access PIN] (ПИН за достъп до отдалечен потребителски интерфейс).

Резултат

В приложението се извежда съобщение, което ви информира, че адресът на дестинация е изпратен.
Проверете дали изпратеният адрес на дестинация е зададен като дестинацията в контролния панел на устройството и продължете изпълнението на операцията на функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране).

Свързани теми