Запаметяване на принтсървър

Можете да регистрирате устройства за отпечатване, които не могат да бъдат намерени чрез екрана [Select Printer] (Избор на принтер), и устройства, различни от принтери/многофункционални устройства (като например принтсървъри и др.).

Предварителни изисквания

Броят на запаметените устройства не е достигнал лимита.
В това приложение могат да бъдат запаметени до 10 устройства. Ако са запаметени общо 10 устройства, търсете устройствата, след като изтриете запаметени устройства.

Процедури

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi))
3.Въведете IP адреса или DNS името (FQDN) на устройството, което желаете да използвате.
Когато търсите, като задавате DNS
Въведете FQDN.
<Пример за въвеждане на FQDN>
Ако името на хоста е "device01", името на поддомейна е "aaa" и името на домейна е "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Ако се покаже съобщението [Could not find a supported printer.] (Неуспешно намиране на поддържан принтер.), докоснете [Register As] (Регистриране като).
5.В диалоговия прозорец [Register As] (Регистриране като) въведете име в [Registered Name] (Регистрирано име).
6.Задайте [Queue Name] (Име на опашката), [Printer Port] (Порт на принтер) и [Byte count] (Брой байтове).
7.Докоснете [Register] (Регистриране).

Резултат

Устройството е регистрирано в списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
ЗАБЕЛЕЖКА
Информацията за регистрираните устройства може да бъде променена в екрана [Printer Details] (Подробности за принтера).
В зависимост от принтсървъра, който използвате, ако споделеното име, с което устройството е регистрирано в принтсървъра, и името, зададено в [Queue Name] (Име на опашката) на Canon PRINT Business, не съвпадат, може да не успеете да печатате.

Свързани теми