Запаметяване на устройството (запаметяване чрез Wi-Fi Direct)

Можете да търсите и запаметявате устройства, които ще се използват за сканиране, отпечатване и т.н. Тук е обяснен методът за запаметяване на устройства чрез Wi-Fi Direct.

Предварителни изисквания

Броят на запаметените устройства не е достигнал лимита.
В това приложение могат да бъдат запаметени до 10 устройства. Ако са запаметени общо 10 устройства, търсете устройствата, след като изтриете запаметени устройства.
Мобилното устройство и устройството, което използвате, поддържат Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct е активирана и стартирана в настройките на устройството, което използвате.
Информацията за местоположение е разрешена в [App Settings] (Настройки на приложението) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Използване на принтер с Wi-Fi Direct).

Процедури

Стартиране на Wi-Fi Direct с мобилно устройство

1.Отворете екрана Wi-Fi Direct от екрана за настройки на Wi-Fi на ОС на мобилното устройство и изберете устройство, което да се използва от откритите устройства Wi-Fi Direct.

Разрешаване на връзка с устройство

1.Когато устройството получи заявка за връзка от мобилно устройство, на екрана на устройството се показва съобщение за него. В този случай използвайте устройството, за да разрешите връзката.

Запаметяване на устройството

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi)).
Извеждат се намерените устройства.
3.Изберете устройството.
4.Потвърдете информацията за устройството в показания диалогов прозорец → докоснете [Add] (Добавяне).

Резултат

Устройството е регистрирано в списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете също да регистрирате устройство от екрана при печат [Preview] (Визуализация). Докоснете [Printer] (Принтер) в [Preview] (Визуализация), за да изведете екрана [Select Printer] (Избор на принтер).

Свързани теми