За актуализиране на фърмуера на серия imageCLASS/i-SENSYS

В зависимост от модела на устройството, може да е необходимо да актуализирате фърмуера.
Когато се появи съобщение, което ви напомня да актуализирате фърмуера, направете го по следните методи.
ЗАБЕЛЕЖКА
За imageRUNNER ADVANCE не е необходимо да обновявате фърмуера.
Ако за [Enable Canon Mobile Scanning] (Разрешаване на Canon Mobile Scanning) в устройството е зададена настройка [Off] (Изкл.), когато актуализирате фърмуера, който поддържа това приложение, се появява съобщение, което ви подканя да актуализирате фърмуера, когато запаметявате устройството. Когато използвате това приложение, за [Enable Canon Mobile Scanning] (Разрешаване на Canon Mobile Scanning) задайте настройка [On] (Вкл.). Ако за [Enable Canon Mobile Scanning] (Разрешаване на Canon Mobile Scanning) няма настройки в устройството, което използвате, за [Dedicated Port Settings] (Специални настройки за порт) задайте настройка [On] (Вкл.).

Има два начина за актуализиране на фърмуера.
Вижте сайта за поддръжка за това приложение и следвайте метода, подходящ за модела устройство, който използвате.
Актуализиране през интернет
Изтеглете на многофункционалното устройство фърмуера от интернет, без да използвате компютър (Windows/Mac), и актуализирайте фърмуера.
Многофункционалното устройство трябва да е свързано с интернет.
В зависимост от модела на устройството изтеглянето през интернет може да не се поддържа.
Актуализиране чрез компютър (Windows/Mac)
Изтеглете фърмуера в компютър (Windows/Mac) от уебсайта на Canon и актуализирайте фърмуера.
Многофункционалното устройство и компютърът трябва да са свързани чрез LAN или USB.
ЗАБЕЛЕЖКА
За информация относно необходимата системна среда вижте "User Support Tool Operation Guide".

За повече информация относно актуализирането
Вижте сайта за поддръжка на това приложение.
1.Докоснете [] > [Help] (Помощ) в горния десен ъгъл на началния екран за Canon PRINT Business → докоснете връзката към сайта за поддръжка на горната страница.
2.На сайта за поддръжка отворете страницата за актуализиране на фърмуера и следвайте инструкциите.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато искате да актуализирате през компютър (Windows/Mac), изтеглете на фърмуера на компютъра от уебсайта на Canon и след това актуализирайте фърмуера. Влезте в сайта за поддръжка на това приложение от компютъра и следвайте процедурата, описана в страницата за актуализиране на фърмуера.
Можете също да влезете в сайта за поддръжка, като препратите URL адреса към компютър от своето мобилно устройство по следния начин.
1.Отворете сайта за поддръжка, изберете менюто за споделяне на браузъра, след което изберете приложението за изпращане на имейли.
2.Изпратете URL адреса към имейл дестинация, която може да се отвори на компютъра.
3.От компютъра влезте в имейла и отворете сайта за поддръжка в браузър.