Сканиране

ЗАБЕЛЕЖКА
Работните процедури варират в зависимост от устройството.
Серия, която има [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) или [Canon Mobile Scanning] (Canon мобилно сканиране) в главното меню на устройството
Серия, която няма [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) или [Canon Mobile Scanning] (Canon мобилно сканиране) в главното меню на устройството