Настройки, които могат да бъдат зададени чрез функцията за сканиране

Този раздел включва списък с настройките за сканиране, поддържани от Canon PRINT Business.
Съществуват следните два типа серии устройства:

За серията imageRUNNER ADVANCE

Можете да конфигурирате настройките за сканиране и да извършвате сканиране от мобилно устройство с помощта на функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) на многофункционалното устройство, което използвате.
Ако не можете да използвате функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства), можете да конфигурирате настройките за сканиране и да извършвате сканиране, като инсталирате безплатното приложение Canon Mobile Scanning MEAP Application на imageRUNNER ADVANCE.
Поддържани настройки
Select Color (Избор на цвят)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Резолюция)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Формат на оригинала/Формат за сканиране)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Файлов формат)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Може да бъде зададен "Компактен", "OCR" и "Криптиран".
*2 Може да бъде зададен само при използване на функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане).
2-Sided Original/2-Sided (Двустранен оригинал/Двустранно)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Тип на оригинала)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Плътност)
Девет нива
ЗАБЕЛЕЖКА
Наличните настройки се различават в зависимост от модела на устройството.
Ако конфигурирате настройките за сканиране чрез мобилно устройство, [Different Size Originals] (Разнородни оригинали) няма да се поддържа.
Ако зададете елементи, които не могат да бъдат задавани едновременно, се извежда съобщение, което ви подканва да промените настройките. Ако докоснете [OK], настройките ще се променят.
Задайте настройките за сканиране и файловите формати, поддържани от многофункционалното устройство. Ако зададете функции и файлови формати, които не се поддържат, се появява съобщение при сканиране и сканирането се прекратява. Ако това се случи, проблемът може да бъде разрешен чрез намаляване на разделителната способност или промяна на файловия формат в настройките за сканиране.
Ако сканирате двете страни на оригинал с хоризонтална ориентация чрез подаващо устройство, е възможно всяка втора страница да не бъде сканирана с правилна ориентация.
Ако за [Function Settings] (Настройки на функции) > [Common] (Обща информация) > [Generate File] (Генериране на файл) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Настройки на OCR (Текст с възможност за търсене)) > [Smart Scan] (Интелигентно сканиране) на многофункционалното устройството зададете настройка [On] (Вкл.) при избора на [PDF] > [OCR] или [OOXML (docx)] в [File Format] (Файлов формат) и сканиране на двустранен документ, той може да бъде сканиран в различна ориентация от зададената [2-Sided Original] (2-странен оригинал) в това приложение.
При сканиране чрез функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) изброените по-долу настройки за дестинация на изпращане няма да се поддържат от това приложение.
[Folder Path] (Път до папка)
Кодирана комуникация
[User Name] (Потребителско име), [Password] (Парола)
Функцията [Delayed Send] (Отложено изпращане)

Серии устройства, включително серията imageCLASS/i-SENSYS
Серия, която няма [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) или [Canon Mobile Scanning] (Canon мобилно сканиране) в главното меню на устройството

Поддържани настройки
Original Placement (Поставяне на оригинала)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Избор на цвят)
Color, Grayscale
Resolution (Резолюция)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Формат на оригинала)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Файлов формат)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-странен оригинал)
Book Type, Calendar Type
ЗАБЕЛЕЖКА
Наличните настройки се различават в зависимост от модела на устройството.
Ако изберете [ADF (2-Sided)] (ADF (2-странен)) за [Original Placement] (Поставяне на оригинал) и сканирате оригинал с хоризонтална ориентация, е възможно всяка втора страница да не бъде сканирана с правилната ориентация.